Categories
main_posts

Mozková smrt NATO

Když skončila loňská konference G7 v Kanadě, na které se ostatní státníci snažili přesvědčit Donalda Trumpa o nutnosti politiky čelící změně klimatu, Trump se postavil, sáhl do kapsy, vytáhl dva bonbony a hodil je před Angelu Merkelovou. „Tady máš, Angelo,“ poznamenal. „Abys neříkala, že jsem ti nic nedal.“ Prezident Macron v obsáhlém rozhovoru pro týdeník The Economist nyní prohlásil, že NATO je po mozkové smrti a Evropa musí dělat víc pro svoji obranu, protože už se nemůže spoléhat na Spojené státy. Koneckonců před časem se i kancléřka Merkelová zmínila o tom, že doba, kdy bylo možné se bezvýhradně spolehnout na Spojené státy, už je minulostí.

V prosinci 2018 měl v předvečer Konference o posílení transatlantické spolupráce americký ministr zahraničí Pompeo důležitou řeč, ve které vyzval k vybudování nového světového liberálního řádu národních států, který od nynějška až na věky povedou USA. Co to znamená? Že v tomto řádu není místo ani pro Evropskou unii, ani pro OSN.

Není to tak dlouho, co místopředseda Spolkového sněmu a místopředseda FDP Wolfgang Kubicki prohlásil, že by americký velvyslanec v Německu Richard Grenell měl být vyhoštěn, protože pokud se někdo chová jako zástupce okupační mocnosti, mělo by se mu to dát najevo.

Co říct k interview francouzského prezidenta? Že z vývoje v posledním roce udělal adekvátní závěr. Stěží lze založit bezpečnost Evropy na někom, kdo se spojenci jedná jako s vazaly a svoje kroky s nimi nekonzultuje.

ČT nám v neděli v poledne nabídla jiný obrázek. Věra Jourová a Petr Pavel mají zato, že tím, kdo má zájem na vyvolání rozkolu uvnitř Evropské unie, není americký prezident Trump, ale ruský prezident Putin.

Naštěstí prof. Přibáň měl diferencovanější postoj, i když ani on nebral dostatečně vážně divergenci amerických a evropských zájmů. Ale jeho upozornění, že bezpečnost Pobaltí má umět zaručit Evropa i bez USA, je důležitým příspěvkem do diskuse.

Categories
main_posts

Parlamentní, nebo kabaretní demokracie?

Profesor Klokočka, bývalý soudce Ústavního soudu, napsal srovnávací studii Ústavní systémy evropských států. Upozorňuje v ní mimo jiné, že tzv. kontrasignované kompetence prezidenta jsou ve skutečnosti kompetencemi vlády, která má iniciativu a prezident zde hraje vlastně roli notáře. Co znamená kontrasignované? Aby prezidentovo rozhodnutí bylo platné, musí na něm být kromě jeho podpisu i podpis předsedy vlády nebo jím pověřeného ministra. Jde o většinu kompetencí, které prezident má. Proč to dělení vlastně existuje? Tradice. Prezident je ústavně transformovaný císař pán. Stejně jako on není z výkonu své funkce odpovědný. Za jeho rozhodnutí v rámci kontrasignovaných kompetencí přebírá spolupodpisem odpovědnost vláda.

Má to logiku, protože na přípravě těchto rozhodnutí se musí podílet odborný aparát ministerstev. Ministerstva mají tisíce zaměstnanců, prezidentská kancelář několik desítek. Je proto logické, že podklady pro jmenování generálů, soudců, profesorů, diplomatů, vyhlašování voleb, sjednávání smluv, propůjčování a udělování státních vyznamenání, nařízení abolice či udělení amnestie má v rukou vláda. Ústava předpokládá, že v těchto případech má vláda prioritu, připraví prezidentovo rozhodnutí a připojením spolupodpisu za něj pak přebere odpovědnost. Tak by to mělo být.

Když profesor Klokočka upozornil, že prezident Klaus nemůže svévolně stanovit termín voleb v roce 2006, protože musí vycházet ze stanoviska vlády, sklidil od něj tvrdou kritiku. Vyčetl mu, že to je schválnost, protože nebyl podruhé jmenován ústavním soudcem, i když se Klokočka, v souladu se svým přesvědčením, že ústavní soudci nemají kandidovat dvakrát, o jmenování vůbec neucházel. Známí “ústavní experti” ODS Přemysl Sobotka a Mirek Topolánek, kteří se nikdy nezatěžovali tím, aby rozlišovali výlučné a kontrasignované kompetence prezidenta, Klause pochválili.

Všichni tři čeští prezidenti se rádi tvářili, že i kontrasignované kompetence jsou “jejich”. Nepozorná média je v tom podporovala. Ve skutečnosti je udělování státních vyznamenání kontrasignovanou kompetencí. Vzpomněli byste si na jediný televizní přenos, ve kterém by moderátoři připomněli veřejnosti, že řády uděluje prezident se souhlasem vlády, resp. premiéra?

Otázka případné abolice pro premiéra Babiše už je doslova příspěvkem do silvestrovského kabaretu. Podle pravidel hry by podklady pro abolici mělo vypracovat ministerstvo spravedlnosti v rámci nějaké státní politiky, nechat schválit na vládě a poslat prezidentovi. Až by prezident abolici nařídil, měl by premiér nebo jím pověřený ministr k prezidentovu podpisu připojit svůj. Myslíte si, že by se při dodržení těchto pravidel o abolici vůbec mluvilo?

Co se dnes na mediální scéně odehrává, je smutným důsledkem ignorování ústavy. Bohužel, celá řada ústavních právníků přijala tezi, že se ústavní zápas koná v ringu, v němž jsou místo provazů gumy. Kdo si urve víc prostoru, ten ho má. Jenže pokud přestaneme rozlišovat, co býti má, od toho co jest, vláda práva se může stát chimérou.

Categories
main_posts

Revoluci jsme zvládli, ale draze jsme za to zaplatili

S Václavem Žákem hovoří Jaroslav Bican

Revoluci jsme zvládli, ale draze jsme za to zaplatili

Jaroslav Bican a Václav Žák se ve společném rozhovoru u příležitosti 30. výročí listopadové revoluce vracejí k tomu, jak probíhal přechod k parlamentní demokracii a tržnímu hospodářství. Zastavují se u právní kontinuity s minulým režimem, rozdělení federace, ekonomické transformace i rozpadu Občanského fóra.

Letos si připomínáme 30 let od sametové revoluce a změny režimu. Jaké pocity ve vás v souvislosti s tímto výročím převažují? Pokud jejich cílem byl přechod k parlamentní demokracii a tržnímu hospodářství, do jaké míry po 30 letech hodnotíte jako úspěšné?

Ad1) první pocit je radost, že se stal zázrak.  Nečekal jsem, že bude možné ukončit studenou válku bez války horké a tak jsem nedoufal, že se změny režimu dočkám.

Ad2) radost poněkud kalí, když si uvědomím, kolik “okének příležitosti” jsme propásli.

Současný stav nelze přímo vztáhnout k rozhodnutím učiněným na počátku.  Během těch 30 let jsme volili kudy dál na spoustě křižovatek. Jenom na některých byl výběr plně předurčen cestou, po které jsme se na ně dostali.

Kdybych měl říct za sebe, jestli jsem si představoval, že po 30 letech budeme v dnešní situaci, tak musím říct, že ani náhodou. Opravdu jsem si nedovedl představit, že ve Spojených státech bude vládnout prezident jako je Donald Trump.

Československo nebylo jedinou zemí světa, která přecházela po nějaké formě autoritativního režimu k tržní ekonomice a politické demokracii. Během let se nashromáždila řada zkušeností, například na základě analýz Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska, že teoreticky bylo možné položit základy státu lépe. Zároveň si uvědomuji, že společenské procesy se neřídí z akademické pracovny, ale odehrávají se v politickém zápase, v němž je třeba o správnosti zvolených řešení přesvědčit veřejnost.

Platí pro nás postřeh Alexandera de Tocqueville, že revoluce sice rozmetá starou společnost, ale tu novou buduje z cihel té staré, až dříve či později dojde k obnově starých stereotypů. Kdo by čekal, že zase bude třeba mít “správný názor”.

Takže střídavě oblačno. Díky geografickému postavení a dějinám jsme měli mimořádnou příležitost manévr zvládnout téměř bez ztráty květinky. Manévr jsme zvládli, ale zaplatili jsme draze. Lidé, které stáhla pod vodu exekuční chobotnice, by mohli vyprávět.

Jeden z lídrů Občanského fóra Jan Urban v nedávném rozhovoru pro deník Právo uvedl, že my disidenti jsme zkazili, co jsme mohli. Máte stejnou zkušenost? Zkazilo se, co se dalo?

Je dobré být vůči sobě kritický, ale to je přehnané tvrzení. Disidenti významně ovlivňovali vývoj událostí řekněme dva roky. Po volbách 1992 naprostá většina z nich z politického života zmizela. Připisovat jim rozhodující vliv na tom, co se dělo v dalších letech, opravdu nejde. Nastavit mantinely pro další vývoj se jim podařit nemohlo.

Jaké základní předpoklady by musely být splněny, aby se přechod k parlamentní demokracii a tržnímu hospodářství vydařil a bylo možné ho ohodnotit pozitivně?

Politická teorie mluví o pěti arénách, které jsou zapotřebí pro fungující a konsolidovanou demokracii – občanská společnost, z ní vyrůstající – politická společnost, – fungující ekonomika, – kvalifikovaná byrokracie, – smysl pro konstitucionalismus tzn. právní stát. A co je asi nejdůležitější, všechny tyto arény musí kotvit v tradici, jinak mohou fungovat proti svému určení.

Neměli jsme k dispozici ani jednu z arén potřebnou ke konsolidované demokracii.  Občanská společnost sice částečně fungovala v organizacích napojených na Národní frontu.  Politická společnost byla umrtvená. Ekonomicky jsme byli subdodavatelem Sovětského svazu, politicky jeho gubernií. Pokus o reformu v roce 1968 ztroskotal. Tak jsme v roce 1989 vstupovali do světové soutěže s nekonkurenceschopným hospodářstvím.  V byrokracii sice byli i velmi dobří úředníci, ale byrokracie nebyla zvyklá rozhodovat, protože vesměs plnila příkazy po stranické linii.

Snad nejpalčivější deficit se týkal porozumění právnímu státu. Přes noc jsme se tak ocitli v režimu, jehož pravidlům jsme nerozuměli.  A tak jsme mechanicky vyměnili marxistické za neoliberální fráze. Kupodivu to šlo lehce.  Ale přes všechny přešlapy bych vývoj v každém případě hodnotil pozitivně.

Jan Urban ve zmíněném rozhovoru, říká: Ivan Dejmal, Viki Vavroušek v jednu chvíli přišli s klíčovou otázkou: chceme okupovat existující mocenskou strukturu nebo ji chceme zbořit? Rozhodli jsme se jí okupovat, jenže když vyhodíte 50 parašutistů na 50 kopců území neovládnete, jenom přijdete o 50 chlapů, to se stalo nám vidíte to stejně?

Příměr je to hezký, ale nedává smysl. Mocenské centrum komunistického režimu byl Ústřední výbor Komunistické strany Československa.  Ten přestal vykonávat moc během několika týdnů.  V tomto smyslu tady byla skutečná revoluce. Fungování oněch arén, o kterých jsem se zmínil, řídí instituce. Instituce je něco jako semafor.  Omezuje možnost volby a tím do společnosti vnáší řád. Je to soubor pravidel, která řídí určitý segment svobodné demokratické společnosti s tržním hospodářstvím.

Ty instituce jsme neměli. Když přestalo fungovat reálné mocenské centrum, začala se moc stěhovat do institucí, které předtím fungovaly jako převodní páky, tedy do vlády a parlamentu. Chod státu se přece zastavit nemohl. Minulý režim fungoval na principu nomenklatury, tj. přístup k řídicím funkcím ve specializovaných profesích měli vesměs pouze členové strany. Na sklonku režimu bylo ve straně jeden a půl milionu lidí.

Jak se měla zbořit stávající struktura? Měli jsme vyvézt komunisty na Sibiř? Anarchista se pozná podle toho, že chce začít s čistým stolem. Bohužel, není to možné.  Nebo jsme měli propustit všechny učitele, lékaře, policisty, soudce, prokurátory, vedení podniků, obecní samosprávy a tak dál a dosadit do nich nekomunisty?

Do jaké míry měl nový režim dodržovat právní kontinuitu s předchozím režimem jaké změny se měli urgentně provést? A jaké se naopak provádět neměly?

Nevím, jestli si uvědomujete, do jaké míry přijímáte revoluční optiku Ivana Dejmala. Bez právní kontinuity přece moderní stát nemůže fungovat! Co byste rušil? Zrušíte křestní a oddací listy, zrušíte doklady o vzdělání, zrušíte platnost řidičských průkazů, dekrety na byty, pracovní smlouvy? vyhodíte do povětří archivy? Právní diskontinuita je přece revoluční slogan, který nemá obsah.

První zákon, který byl přijat 28.  října 1918 vyhlásil samostatnost a stanovil, že Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti; byl recepční zákon, který přijal platnost všech rakouských zákonů na našem území.

My jsme odstřihnutí od minulosti viděli v tom, že se pokusíme co nejlépe napravit křivdy způsobené minulým režimem a přijetím Listiny základních práv a svobod ukončíme režim, který masivně porušoval lidská práva. Nechtěli jsme, aby při odstraňování křivd vznikaly nové.  Myslím, že v tomto ohledu bylo Československo ojedinělé.

Jaký dopad na další vývoj federace existenci společného státu by mohlo mít, kdyby se změnila ústavní konstrukce, která měla Slovákům zajistit, že nebudou přehlasováni ve sněmovně národů? Daniel Kaiser ve své knize prezident Václav Havel 1999-2003 píše, že historie Československa mohla vypadat jinak, kdyby Václav Havel během prvních šesti měsíců vnutil politické reprezentaci ústavu, která by to odstranila. Souhlasíte? Dalo by se zabránit rozdělení Československa?

To je iluze. Havel i Vavroušek si to nejspíš mysleli. Ve skutečnosti tato možnost neexistovala. Slováci považovali zákaz majorizace za hlavní výdobytek federalizace a jakékoliv omezení jeho zákazu by považovali za útok na autonomii Slovenska. Kdyby se česká strana vážně pokusila zákaz majorizace odstranit nebo omezit, vedlo by to k propuknutí československého konfliktu mnohem dřív. To je jeden z omylů Josefa Vavrouška, který byl dobrý systémový analytik ale politickou citlivost národnostních témat silně podceňoval –  ostatně jako většina českých politiků.

Občas se říká, že Češi Slováci si rozpad společného státu nepřáli a kdyby se o něm hlasovalo v referendu, vyjádřili by se pro jeho zachování. Co si o tom myslíte? Podařilo by se pak udržet Československo pohromadě? Byla by v situace jiná, kdyby vedení Občanského fóra slovenskou otázku nepodcenilo?

Otázka by si vyžadovala samostatný rozhovor. Stručně bych řekl, že Československo bylo ojedinělou dvoučlennou federací, s ústavně zakotveným právem republik z federace vystoupit. Stát držela pohromadě moc Komunistické strany Československa. Václav Havel na manifestaci  v Bratislavě vzkázal, že je třeba vytvořit autentickou federaci. Do polistopadové společnosti vstupovaly všechny slovenské strany s programem odpovědnosti za Slovensko. Odpovědnost za stát předpokládá, že máte v rukou nástroje na jeho řízení.  Ve federaci všechny nástroje v rukou nemáte, protože moc je sdílená. Znamená to, že mezi republikami a federální tchyní, jak o ní mluvil Vladimír Mečiar, existovalo trvalé napětí. Havlův vzkaz Slováci pochopili jako program rozvolnění federace. Jenže když padla moc KSČ, zmizelo centrum schopné rozhodovat spory.  V ústavě taková instituce nebyla. Slovenská strana měla historickou zkušenost, že se bere vážně jenom v době krize, jinak hraje druhé housle. Mj. proto pokus o posílení centra ztroskotal a novou federální ústavu se nepodařilo přijmout.

Referendum bylo “zásluhou” ODA koncipováno tak, že trestalo tu republiku, která by pro vystoupení z federace hlasovala.  Ta by z federace odešla tak říkajíc nahá.  Bez mezinárodněprávního uznání, bez členství v mezinárodních organizacích, bez jediného velvyslanectví. Předseda ODA Kalvoda říkal “hodíme ohlávku referenda na splašeného slovenského koníka”. Nejdůležitější ovšem bylo, že i kdyby referendum dopadlo jakkoliv, nezměnilo by to touhu slovenských  politiků vzít osud do vlastních rukou. Stále by požadovali takové kompetence, které by s existencí společného státu byly neslučitelné – například samostatnou měnu. Neustále obviňování Prahy z federální arogance (často oprávněné) by otravovalo politickou atmosféru v obou zemích.

Nesmíme zapomenout, že jakmile se Lotyšsko, Litva a Estonsko osamostatnily, nebyl na Slovensku politik, který by dokázal obhájit federaci a vyhrát volby.

Jak zpětně hodnotíte proces rozdělení Československa, na kterém se dohodli předseda české vlády Václav Klaus předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar? 

Myslím si, že to patří mezi státnické počiny obou politiků. Klaus zcela změnil přístup. Místo snahy potrestat Slovensko za separatismus prosadil politiku férového rozdělení obou zemí. Když si promítneme zpětně, co slovenská reprezentace požadovala, tj. mezinárodněprávní subjektivitu při zachování společného státu, což ovšem byl kulatý čtverec, bylo velkorysé rozdělení na základě územního a národnostního principu a vytvoření měnové unie, kterou Václav Klaus nabídl, tím nejvstřícnějším, co bylo možné z českého stanoviska udělat. Protože se při rozdělování státu nepoužívala národnostní demagogie, a naštěstí v československých dějinách netekla krev, podařilo se rozdělením důvěru mezi oběma národy posílit. To nelze hodnotit jinak než pozitivně.

Za jakých podmínek mohla ekonomická transformace proběhnout úspěšněji? 

Na takovou otázku se nedá jednoduše odpovědět. Nejlepší by bylo, kdyby tady nikdy nevládli komunisti. Jenže to štěstí jsme neměli.

Ne nadarmo se mluví o politické ekonomii tzn. že ptáme-li se na ekonomické otázky, musíme se současně ptát na politické předpoklady pro jejich uskutečnění. Československo nebylo pustý ostrov. Světová banka, která provozovala se střídavými úspěchy pomoc rozvojovým zemím, koncem roku 1989 přišla s jakýmsi desaterem, co se má dělat se státy v potížích, kam patřily i východoevropské země. Protože se na tom dohodly washingtonské instituce: Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Ministerstvo financí USA, začalo se tomu říkat Washingtonský konsensus. Byla to jakási transformační kuchařka. Vzhledem k tomu, že do transformace vstupovaly nejrůznější státy, bylo to jakési menu, ze kterého si transformující země vybíraly.  Ovšem kdo si půjčil, musel se smířit s tím, že se jeho transformační strategie nemohla významně odlišovat od konsensu.

Především bylo třeba rychle odstranit blokace podnikání v právním systému, zrovnoprávnit formy vlastnictví, a spoustu dalších opatření například zřídit komerční banky a připravit transformační scénáře.

Nebyl k dispozici instituční rámec nutný pro fungování volného trhu například neexistovaly banky neexistoval kapitálový trh, neexistoval dozor nad bankami, ani nad kapitálovým trhem a bezpočet dalších institucí, které zajišťují férovost transakcí v rámci ekonomiky.  Podle paragrafu trestního zákona o porušování povinností při správě cizího majetku, se za komunistů soudili pěstouni, kteří okradli svěřeného sirotka.  Že se podle stejného paragrafu mají soudit manažeři, kteří rozkrádají svěřené podniky, nikoho nenapadlo. Mnoho lidí bylo přesvědčeno, že když z ústavy vypadl majetek v socialistickém vlastnictví, zmizela záměrně i možnost jeho ochrany a majetkové přečiny se nedají trestat. Jenže v trestním zákoně zůstaly klasické paragrafy ochrany majetku. Policie, prokuratura a soudy je však léta nepoužívaly a vlády se je nesnažil přimět, že by s tím měly začít.  Vynucování práva přestalo existovat.

Platí pravidlo: Pokud je ve státě obtížné získat spolehlivé informace o partnerech s nimiž uzavírám smlouvu, a pokud při jejím porušení stát v rozumném čase nezjedná nápravu, v takové zemi se nevyplatí smlouvy dodržovat, ale porušovat. Pokud se to stane, začnou se ekonomice dít věci. Je možné vykrádat banky, neplatit dluhy, podvádět na daních atd.  Prostě Svoboda s velkým S. Rázem se ocitneme ve Spojených státech v letech okolo 1860, ve zlatých časech vzniku velkých majetků, nebo v poválečné Itálii či Japonsku, kde se o “rozjezd ekonomiky” staraly mafie.

Po cestě se objevovaly další otázky. Jednou ze základních byly restituce. Dagmar Burešová, tehdy ministryně spravedlnosti a Pavel Rychetský, tehdy generální prokurátor České republiky, připravovali zákon o mimosoudních rehabilitacích.  Bylo evidentní, že nespravedlivé rozsudky komunistických soudů v padesátých letech nelze napravovat kus po kuse novým soudním rozhodnutím.  Rozsudky měly obvykle dvě nebo tři části.  V první byl trest za nějaký majetkový trestný čin například zatajení obilí, ve druhé konfiskace majetku, a ve třetí odsouzení za jiný např. násilný trestný čin.  Zákon mohl zrušit majetkové trestné činy, ale měl ponechat konfiskace v platnosti?  Pak by demokratický režim vlastně potvrdil zvůli komunistického režimu!  Tak se ocitla na stole otázka restitucí. Vracení majetku jako princip alespoň částečného napravení křivd spáchaných komunistickým režimem od počátku podporovali zakladatelé ODA.

Byla okolo toho velká diskuze. Ekonomové kolem Klause se jim bránili jako čert kříži.  “Komunistický režim byl něco jako zemětřesení, proti němuž nebyl nikdo pojištěn” argumentoval Dušan Tříska. Viděli v nich komplikaci privatizace, která nebude moci začít od čistého stolu.  Bránili, ale neubránili. Tlak na právní zakotvení restitucí byl tak masivní, že je parlament uzákonil.

Co tím chci říct? Na tak rychlý pád komunistických režimů nebyl nikdo připraven. Ani Západ, ani my. Když se režim zhroutil, nebylo možné rozdělit ekonomickou a politickou transformaci, takže se obě musely řešit současně. Jak ukazuje příklad restitucí, tlak veřejného mínění dokázal prosadit manévr, který nikdo nezamýšlel. Stojí za to se pokusit chronologicky popsat, jak na sebe navazovaly události, z nichž nakonec vyplynul průběh transformace. Kdybych to měl shrnout, tak finální podobu cesty, kterou vytýčilo washingtonské desatero určilo veřejné mínění. To ovšem zase ovlivňovaly marketingové kampaně a nálada odčinění normalizace (v ČR) a naplnění národních tužeb (v SR).

Kvůli kontextu musím uvést několik důležitých poznámek. Na rozdíl od Československa a východního Německa byly v Polsku a v Maďarsku debaty o hospodářských reformách stabilní součástí veřejného života. V těchto zemích proto existovala vůči “reformám” skepse: žádná z nich nedokázala otřást zaběhanými poměry. Přední ekonomové těch zemí byli přesvědčeni, že jedině radikální reforma, která bude měnit vlastnictví, dokáže s ekonomikami pohnout. Důraz na rychlost změn byla také standardní součástí rad předních západních ekonomů. Struktury nesmí mít čas je odsabotovat. Dušan Tříska to opět to popsal výstižným bonmotem: “přes propast se neskáče dvěma skoky”.

Protože v Polsku režim kolaboval dřív než u nás, polští ekonomové Janusz Lewandowski a Jan Szombard, kteří spolupracovali se Solidaritou, publikovali koncepci reformy obsahující rozdání majetku obyvatelům už v roce 1988.

Náčrt základních transformačních kroků přivezli do Československa ekonom Jan Švejnar a konzultační firma PlanEcon a v únoru 1990 s ním na zámku v Kolodějích seznámili federální vládu.

Vojtěch Sedláček, který byl administrativním šéfem Občanského fóra, vzpomíná, že experti tehdy upozorňovali na důležitost právního rámce. Pokud připustíte, aby se procesu chopily mafie, poběží vše rychle, ale ani po dvou generacích se těch struktur nezbavíte.

Této schůze se účastnili i Klausovi spolupracovníci Tomáš Ježek a Dušan Tříska, kteří si v polední pauze vyšli do parku, kde se rozhodli, že koncept rozdání majetku prostřednictvím kuponů pojmou tvořivým způsobem.  Udělají z něj praktickou školu kapitalismu. Ze státních podniků se stanou akciovky a lid si akcie koupi za kupony, které mu stát za levný peníz nabídne.  Naučí se přitom, jak funguje burza. Když pak rodiny budou v televizi sledovat burzovní zprávy a pečovat o svoje akciové portfolio, stanou se střední třídou, která bude zodpovědně zacházet s majetkem.  Tím pádem přestanou tesknit po socialismu a stanou se z nich voliči pravice. Připomenu, že v té době byla v módě idea Margaret Thatcherové, která prosazovala stakeholder society tzn. společnost jednotlivců, kteří mají motivaci ji rozvíjet, protože v ní mají investovány svoje zájmy. Klaus kupony zprvu odmítal – vždyť je nevymyslel!, ale pak pochopil, jakou politickou kartu dostává do ruky.

Rozhodnutí o “české kuponovce” mělo dalekosáhlé důsledky, protože ovlivnilo ochotu západních investorů vstupovat do českých podniků. V roce 1990 probíhala příprava na reformu a vedl se zápas o scénář podle kterého poběží.  Existovaly dva. Jeden připravovala skupina kolem Václava Klause na Federálním ministerstvu financí, druhý skupina ekonomů okolo české vlády. Ministr průmyslu Jan Vrba se svým týmem a americkými poradci, postupoval v intencích českého scénáře, ale víceméně autonomně. Byl náměstkem už před listopadem 1989, který měl za úkol připravit českou perestrojku. Měl proto k dispozici analýzy relativní zaostalosti velkých českých podniků a jeho hlavním cílem bylo použít privatizaci k tomu, aby se jejich konkurenceschopnost obnovila. Ukázkou jeho přístupu byl vstup koncernu Volkswagen do Škody Mladá Boleslav. Smlouva byla podepsána už v dubnu 1991.  Dodnes jde o jednu z nejúspěšnějších privatizací v celé východní Evropě.

Vrba věděl, že bez záruk daných vládou do nejistého postkomunistického prostředí zahraniční investoři nevstoupí. Např. podmínkou pro vstup Volkswagenu bylo vyčlenění majetku ze Škody Mladá Boleslav, o který Volkswagen neměl zájem, převzetí odpovědnosti za odstranění ekologické zátěže, časově limitovaná ochrana trhu, aby si investor mohl spočítat rizika, a dohoda o časově omezených daňových úlevách. Za to se investor zavázal, kolik bude investovat, kolik bude mít zaměstnanců, kolik vozů bude vyrábět, a jak bude postupně navyšovat podíl z 30% akcií na začátku až do 88%.  Poznamenám, že z prodeje posledních 12% akcií pak stát zaplatil všechny náklady, které s privatizací převzal. Mimořádně důležité bylo, že se Škoda ocitla v rodině nadnárodního koncernu, který jí byl schopen zajistit finance, trhy, servisní síť, modernizovat výrobu a zavést systém řízení kvality. Vrba počítal s tím, že Škodovka automaticky zajistí modernizaci i subdodavatelů, protože jakmile bankám předvedou, že mají zajištěný odbyt, dostanou úvěr. Jeho strategie tedy byla privatizace velkých podniků vyrábějících finální produkt jeden po druhém prostřednictvím společného podniku se zahraničním investorem.  Měl vytipováno 30 podniků, které by se tímto způsobem daly privatizovat. Kdyby se jeho koncept prosadil, žili bychom dnes v jiné zemi.  V červnu 1992, kdy Občanské hnutí prohrálo volby, dělilo podobnou smlouvu jako se Škodovku, tentokrát o vstupu Mercedesu do Tatry Kopřivnice, od podpisu několik týdnů. Klaus ji nechal okamžitě spadnout pod stůl. Neměl rád německé kapitány průmyslu. Dělali si legraci, z jeho názorů na fungování tržní ekonomiky. Když se Jiří Dienstbier ptal šéfa Siemense von Pierera, jaký na něj udělal Klaus dojem, usmál se: “učil nás Adama Smithe.”

Proč se ty podmínky nepodařilo naplnit? Stačí to odbýt tím, že se prosadily politické síly, které měly ohledně fungování ekonomiky jinou představu nechtěly se zabývat nastavením pravidel a právním rámcem?

Odpověď je poměrně jednoduchá: právo může obtížně předbíhat skutečnost. I když se základní zákony jako zákon o akciových společnostech nebo společnostech s ručením omezeným opisovaly z němčiny, nikdo je neuměl interpretovat. Stejně jako trestní zákon. Zkušenost s tržní ekonomikou měla úzká vrstva pracovníků zahraničního obchodu, vesměs členů strany víceméně kooperujících se Státní bezpečností. Veřejnost znala jenom “černý trh”, kde kvetl švindl a rozhodovaly známosti. Fungování tržní ekonomiky je přitom založené na znalosti podnikatelské minulosti subjektů, aby bylo možné ocenit, jestli jejich investiční záměry jsou realizovatelné a jestli mají dostat úvěr.  Jenže podnikatelskou minulost nikdo neměl. Co logicky následovalo? Úvěry dostávali známí nebo ti, co nechtěli půjčku zadarmo.

V srpnu 1990 na pravidelné schůzi Koordinačního centra OF federální premiér Čalfa upozornil, že občané začínají být netrpěliví, protože si nic neděje. Tomáš Ježek prohlásil, že jeho ministerstvo privatizace má připravenou malou privatizaci a může se téměř okamžitě začít. Tak začaly dražby, při kterých se na původ peněz nikdo nedíval. Marně jsme s Janem Sokolem na zasedání Koordinační rady OF požadovali, aby kupující předkládali doklad o původu peněz, který by posléze finanční úřady byly schopné kontrolovat. Vzbudili jsme všeobecné pohoršení.  Proč chceme brzdit privatizaci?

Fakta se dají stěží odbýt. V porevoluční atmosféře převládala netrpělivost a spěch. Šlo o rychlost. Ekonomům spolupracujícím s Klausem na Vrbově přístupu hlavně vadilo, že by se privatizace táhla léta. Jan Stráský mi říkal “Vrbů je málo”. Spor se ovšem neodehrával ekonomickými argumenty, ale politickou mobilizací. Centrálním politickým tématem bylo “vyrovnání s minulostí” čti lustrace.  Spor o lustrační zákon polarizoval veřejnost. Občanské hnutí, které sdílelo názor Františka Šamalíka, že Listopad osvobodil i komunisty, dostalo nálepku ochránce starých struktur. protože o privatizačních projektech rozhodovala vláda, byl Vrba neustále terčem kritiky, že rozdává podniky svým kamarádům.  Jenže kde brát manažery, kteří měli zkušenosti, ale nebyli v KSČ?

Rychlost procesu změny vlastnictví se veřejnosti prodávala jako zábrana možné recidivě komunismu. Excitovanou atmosféru plnou spěchu a očekávání dobře charakterizoval absolvent VUML, pozdější místopředseda ODS Petr Čermák, který říkal svému sousedovi v poslanecké lavici signatáři Charty a evangelickému faráři Zdeňkovi Bártovi ”vole, tady se rozdávají majetky na dalších 1000 let”.  Když uvážíme, že se nemalá část privatizace realizovala prostřednictvím privatizačních projektů, které mohli podávat zaměstnanci privatizovaných firem, znamená to, že spočívala na tzv. Insider trading, tedy obchodování s vnitřní informaci, což by bylo na Západě trestné.  A to ještě není nic proti tomu, co se začalo dít po kuponové privatizaci.  Kuponovka měla další politicky neocenitelnou výhodu.  Pod pravicovými hesly o rychlém budování kapitalismu se nikdo nedíval, kdo se těmi kapitalisty stává.

Čím to je, že stále neexistuje jednoznačný konsensus na tom, že se kuponová privatizace nepovedla? Pořád přežívá mýtus o tom, že jiná cesta nebyla možná? Nebo máte pocit, že se to pomalu mění?

Důvod je nejspíš v tom, že málokdo rozumí tomu, co se zde v devadesátých letech dělo. Lidé si nedovedou představit, že divoká devadesátá léta nebyla omylem, ale strategií.

V diskuzích ekonomů, kteří prosazovali rozdání majetku jako transformační krok měla změna vlastnictví garantovat nevratnost reformy. Ještě důležitější argument však spočíval v politické úvaze: aby se udržela podpora veřejnosti pro reformy, nemohl se převládajícím vlastníkem majetku ve státě stát zahraniční kapitál. Poláci se snažili zamezit tomu, aby se novými vlastníky stali příslušníci staré nomenklatury.

Rozdání majetku mělo mít i sociální roli. Z transformace má mít užitek každý občan, protože se na tvorbě národního majetku podílel. Trvalo na tom i pět laureátů Nobelových cen, kteří napsali knížku Reforma ve východní Evropě, variantu washingtonského konsensu pro východoevropské země. Je třeba zdůraznit, že si zároveň byli vědomi, že rozptýlené vlastnictví nepřinese do zaostalých podniků kapitál, ani nevznikne vlastník, který by byl schopen vykonávat vlastnickou funkci tedy dohlížet na management, postarat se o trhy a přinést investice. Aby se podniky nevymkly zpod kontroly, vymýšleli zejména v Polsku vynalézavé mechanismy, jak prostřednictvím fondů působících v 15 odvětvích hospodářství vlastnickou funkci uměle vytvořit.

Československý přístup byl jiný. Cílem bylo vládu z privatizace vyvázat a nechat rozhodovat trh podle principu “za úspěchy může vláda za neúspěchy trh”. Bylo neuvěřitelné, jak dlouho to veřejnost snášela. Jak mohl trh rozhodovat, když aktéři neměli žádné spolehlivé informace? Tím se trápilo jenom pár ekonomů okolo české vlády, na které nikdo nebral zřetel. I když jsme po kuponové privatizaci měli zcela transparentní neanonymní vlastnictví, protože všechny akcie byly položky na počítači vázané na držitele investičních kupónů, v rámci dalších prodejů akcií se tato informace záměrně rozmazala. Prostě se zhaslo. Náměstek ministra financí, který měl na starosti dozor nad kapitálovým trhem, na banketech vyprávěl, že jeho úkolem je nechat vyrůst české Rotschildy. Velké majetky přece vždycky vznikaly krádeží, bylo heslem dne.

Kuponová privatizace zároveň znemožnila další privatizace typu Škoda Mladá Boleslav. Např. Mercedes stál o vstup do Tatry Kopřivnice, ale jenom za podmínky, že ji bude moci získat celou. Protože Václav Klaus chtěl mít v seznamu privatizovaných podniků známé značky, autoři kuponové privatizace přesvědčili ředitele Tatry, ať se do ní přihlásí, že si pak s podnikem bude moci dělat, co chce.

Na poslední chvíli, bez veřejné diskuze, se součástí privatizace staly investiční fondy.  Argument, že se valné hromady nemohou konat na fotbalových stadionech, nakonec zabral. Na rozdíl od Polska, kde byly od počátku podrobeny přísné regulaci, byl regulační rámec natolik děravý, že se fondy staly hlavním nástrojem “pirátizace” československé transformace.  Tomáš Ježek, český ministr privatizace, si vždycky stěžoval, že federální zákon nenařídil přísné oddělení majetku akcionářů od majetku fondu. Jenže takový zákon mohl předložit jenom Václav Klaus. A ten o to nestál.

Případ Mostecké uhelné ukazuje názorně, jaké důsledky mělo pseudovlastnictví, které Klausova pseudoprivatizace umožnila. Noví manažeři dolu dosazení na základě výsledků kuponové privatizace použili finanční prostředky podniku na skupování jeho akcií.  Když jich měli víc než stát, “přemluvili” vládu, aby jim “za hubičku” svůj podíl prodala.  Když to vláda udělala, stali se z nich vlastníci dolu a obratem své podíly prodali za miliardy.  “Drobná potíž” spočívá v tom, že oni jako manažeři byli v roli šafářů – měli se starat o to, aby jejich pánovi to jest akcionářům vzešlým z kuponové privatizace rozmnožili majetek.  Oni mu sice nic neukradli, protože peníze, které použili na nákup akcií, po prodeji dolu zase do firmy vrátili, ale ty miliardy, které vydělali, nepatřily jim, leč těm akcionářům, kteří z nich ovšem neuviděli ani korunu. Za to ve Švýcarsku vyfasovali nepodmíněné tresty. U nás, i když zákon by jejich potrestání umožňoval, se jim nestalo nic. Takhle vypadal “český zázrak” jak se z chudého Honzy mohl stát miliardář.  Obávám se, že právě relativní složitost těchto podvodných transakcí dovoluje obhajovat kuponovou privatizaci, proto že podstatná část veřejnosti pořád neví, jak akciové společnosti vlastně fungují.

Když chybějí semafory mohou se v ekonomice dít zázraky. Podobný “zázrak” bylo i OKD.  Jenže takových případů byl bezpočet. Socialistické podniky byly bohaté, měly spoustu majetku třeba rekreační zařízení a tak dál. Kupónová privatizace do podniků nedosadila vlastníky, ale šafáře, kteří v žádném případě nemohli obnovit jejich konkurenceschopnost, za to z nich mohli vyloupnout zlatá zrnka a prodat je.  Říkalo se tomu džusování.

A tak několik let republikou tekla zlatá řeka.  Podniky, které měla privatizace postavit na nohy, se staly kořistí, z níž se financoval vznik nových majetků.  Opět to po letech výstižně shrnul Dušan Tříska. Poznamenal něco v tom smyslu že kupónová privatizace není asi nejlepší způsob, jak chránit zaostalé hospodářství, ale že je nejrychlejším způsobem, jak ho zlikvidovat.  Pokud věříte – jako Dušan Tříska – že nová ekonomika má vzlétnout z popela jako pták Fénix, můžete s tím být spokojeni.

Zlatým hřebem bylo finále. Vzhledem k tomu, že se za půjčky během privatizace vesměs ručilo akciemi podniků, a ty půjčky nikdo nesplácel, akcie propadly ve prospěch bank.  Miliardy nesplatitelných úvěrů ohrožovaly existenci bank, protože neměly dostatečné rezervy.  Hrozící kolaps bankovního sektoru se Zemanova vláda rozhodla řešit privatizací. Jenže zahraniční banky byly ochotné do našich vstoupit jenom za podmínky, že jejich portfolio bude zdravé.  Co teď? Špatné úvěry garantované akciemi se ocitly ve státní Konsolidační agentuře.  Ano, to není sen. Špatně zprivatizované podniky se opět ocitly v rukách státu.  Jak tehdy poznamenal přední institucionální ekonom Luboš Mlčoch ”privatizace skončila, privatizace může začít”.

Konsolidační agentura nedobytné pohledávky prodávala se slevou až 90%.   To byly hody!  Podnikatel, který nadělal 50 miliard dluhů, si je mohl za 5 miliard koupit.  Uznejte, to je lepší než pohádka o zlaté rybce.  Tak vznikl v České republice základ vlastnické struktury

Předposlední poznámka: v okamžiku, kdy Volkswagen vstoupil do Škodovky projevily německé koncerny obrovský zájem o československé podniky.  Carl Hahn, který velel Volkswagenu, viděl ve Škodovce odrazový můstek pro sovětský trh. Mercedes se na Tatru díval podobně. Když Klaus neměl zájem, “okénko příležitosti” se zavřelo. Při pohledu na Škodu a Tatru je názorně vidět, jaké to mělo důsledky.

Poslední poznámka: o to víc bychom si měli cenit podnikatelů, kteří dokázali vytvořit firmy s miliardovým obratem, aniž by se na těchto podvodech podíleli.

Jak mohlo Občanské fórum přispět ke vzniku standardního systému politických stran u nás? Podařilo se mu v tomto smyslu obstát nebo mohlo svou úlohu naplnit lépe? Jiří Suk ve své knize Labyrintem revoluce popisuje, jak bylo Občanské fórum zmítáno vnitřním pnutím a spory mezi radou OF krajskými OF a politickými stranami Dalo se něco udělat pro zmírnění konfliktu uvnitř Občanského fóra předejít tak jeho rozštěpení, respektive zániku?

Myslím, že se rozštěpení zabránit nedalo. Zdeněk Jičínský popisuje, že se na jednání Občanského fóra s Václavem Havlem o volebním systému diskutovalo i zkrácení volebního období na 2 roky. Jičínský říká, že hlavním důrazem Občanského fóra bylo zajistit, že se nebude volit většinovým systémem, který požadoval Václav Havel, ale poměrným.  Václav Havel tehdy nechtěl být prezidentem celé 4 roky. Jak popisuje Petr Pithart, když v diskusi padl návrh, že by volební období mohlo být jenom dvouleté, Havel projevil nelíčenou radost. Na námitku Zdeňka Jičínského, že zkrátit volební období lze kdykoliv, zatímco prodloužit ho nelze, Havel neslyšel. Jičínský se nechtěl přít. Výsledkem schůzky bylo, že volební systém bude poměrný na zkrácené volební období.

Bylo to podobné i v letech 1918 i 1945, kdy také prozatímní parlamenty fungovaly dva roky. OF plánovalo, že se během těch dvou let přijme nová ústava a uvnitř Občanského fóra vykrystalizují politické strany, které se potom utkají v regulérních volbách. Zbytečné dodávat, že byla naprosto naivní, protože celé zkrácené volební období se proměnilo v ostrou předvolební kampaň.

Dva roky se v konfliktech tříbily fronty. Václav Klaus se nejprve pokusil Občanské fórum přetvořit na svoji vlastní politickou stranu. To se mu podařilo jenom zčásti. Výsledkem byl rozpad OF na dvě části: ODS a zbytek. Do něho patřily Občanské hnutí a další zárodečné politické strany, které ve volbách 1990 kandidovaly pod deštníkem OF.

Jaroslav Suk píše “nejvýznamnější politický subjekt, jehož úloha nemohla s volbami skončit (a všichni jeho předáci si ji uvědomovali) neměl před sebou žádnou strukturální programovou vizi, a přitom jeho poslání parlamentními volbami v jistém smyslu teprve začínalo! Opravdu Občanské fórum v polovině roku 1990 takovou vizi nemělo? Byla to chyba? Skutečně jeho poslání v té době teprve začínalo?

Jak by ji mohlo mít? OF bylo zákonitě slepenec.  Vždyť bylo pro všechny. Vzniklo přes noc na odporu proti KSČ a stranictví jako takovému. Lidé, kteří spolu kandidovali na kandidátkách, se vůbec neznali. Poprvé se setkali, až když se z nich stali poslanci. Taky to bylo vidět.  Klub Občanského fóra v České národní radě měl 126 členů z dvou set.  Stěží si vzpomenu na případ, kdy o něčem hlasovalo a výsledek nebyl 50 na 50. Na jeden si ale vzpomínám.  Každý poslanec tehdy k služebnímu pasu dostal zelenou kartičku, která ho osvobozovala od celní prohlídky. Myslím, že to byla Daniela Kolářová, která se ozvala a navrhla, ať se kartiček vzdáme a předvedeme, že demokratičtí poslanci nechtějí mít výsady. Dopadlo to dost tragicky. Tady to padesát na padesát opravdu nebylo. Ale začalo být jasné, že cesta, která nás čeká, jednoduchá nebude.

V jistém smyslu byly ty dva roky od června 1990 tím nejhezčím volebním obdobím, protože ještě neexistovaly partaje a ještě nevznikly lobbistické skupiny.  Postupně, jak do zastupitelských sborů přicházely vládní předlohy někteří poslanci si v určitých oborech získali autoritu díky své odbornosti. Ti pak dokázali prosazovat změny vládních předloh.  Bohužel se z toho vyvinula tradice poslanecké lidové tvořivosti, ale tehdy to vedlo k postupné krystalizaci ideologických postojů.

O to se zasloužili především poslanci z ODA, kteří chtěli z Občanského fóra vyčlenit klasickou kádrovou stranu vedenou elitou z Parlamentu. Proto založili Meziparlamentní klub demokratické pravice, což vedlo k rozštěpení klubu občanského Fóra jak ve federálním shromáždění, tak v České národní radě.  Hlavním impulsem k tomu byla volba orgánů obou poslaneckých sborů.  Protože OF trvalo na tom, že se vedoucí místa jak ve federálu, tak v radě budou přidělovat na základě principu poměrného zastoupení podle výsledků voleb,  znamenalo to, že poslanci zvolení za Občanské fórum museli hlasovat pro komunisty v čele výborů i na pozici místopředsedů.  Vedlo to k vzbouření na vsi, zvlášť když se ukázalo, že předsedové výborů jsou zhusta pražští disidenti nebo jejich známí. Nakonec náladu využil Václav Klaus a Meziparlamentní klub demokratické pravice přetáhl do ODS. V ODA zůstali lidé, kteří chtěli být čistými konzervativci, ale spíš nesnášeli Klausovu aroganci.  Rozštěpení poslaneckých klubů Občanského fóra proběhlo během prvního půl roku po volbách. Ve zbytku volebního období se skutečně vytvářely nové strany,  z nichž některé měly propracované  volební programy. Například na ekonomickém programu Občanského hnutí spolupracovali Jan Vrba, Jan Švejnar, Jan Tauber a další. Další části programu jsme redigovali s Josefem Vavrouškem, podílela se na nich spousta lidí. Jediná nevýhoda byla, že je nikdo nečetl včetně vedení OH.  Ale ve volební kampani 1992 skutečně existovala řada politických stran, které měly svoje vize o dalším vývoji. Takže se v jistém smyslu dá říci, že Občanské fórum jako inkubátor splnilo svůj účel.

Categories
main_posts

Russia Out for a Fight—or Backed into a Corner?

NATO rhetoric is based on an erroneous interpretation of Putin’s behavior, claiming that his intent is to restore the USSR. In reality, such rhetoric is aimed at legitimizing US efforts to maintain its global dominance.

Opening a public debate on Russia, former American Ambassador to Saudi Arabia Charles Freeman asked the following question: “Is Russia on the prowl, or in the corner?”

The domestic discourse does not trouble itself with such questions, which is a pity. Questions like this allow us to look at the issue from a distance, and gain a sense of perspective. Here, the key starting point is a statement uttered by Vladimir Putin in his 2005 speech to the Duma, claiming that the breakup of the Soviet Union was “the greatest geopolitical catastrophe of the century.” Analysts interpret it as the expression of Putin’s intent to restore the USSR, even though the context of the speech makes it clear that Putin was talking about Russia’s decline and impoverishment in the 1990s, defining the conditions and pace of transfer toward democracy. For the Czech media, though, this has spawned the overwhelming conviction that Russia is again on the prowl.

When dealing with particularly complicated issues, it is best to ground one’s conclusions in a theory. The realist school of thought in international relations theory claims that the world’s great powers base their actions on optimizing a single parameter—their own self-preservation. Factors like a country’s political system, or even its current leader, are virtually irrelevant. The realist theory emphasizes that well-defined national interests are the best possible justification for utilizing military power in international politics. This may seem cynical and immoral at first glance. Consider, however, how much fewer wars there would be if they were only fought in situations when a country’s security was really threatened. Only then would we realize how humane the realist approach toward foreign interventions really was.

To the political realists, arguments denouncing the Russian effort to create a safe buffer around itself appear biased and one-sided. Would the United States allow Cuba to form a coalition with another power or bloc? From the realist perspective, Russia’s reaction to a perceived threat has been completely predictable.

Israeli-American mathematician and conflict theorist Robert Aumann received the Nobel Prize in Economics in 2005 for his work on conflict and cooperation through game-theory analysis. In his interview for the Czech business daily Hospodářské noviny, entitled “The West Has Rocked the Boat,” Aumann explains—in line with the realist theory—that we do not live in an ideal world. A country cannot always choose what it wants. In Ukraine, the West has encroached on the Russian sphere of influence. Aumann further claims that in international politics, sending unclear signals to your partners or rivals is one of the worst actions. This is what actually leads to military conflicts, Aumann adds.

It takes two to tango, as Ronald Reagan liked to say. The realist theory shows that Russia’s behavior cannot be analyzed separately, without taking into regard the actions of the Western powers, especially the United States. If we refuse to do that, we’re entering the realm of propaganda.

Let’s look back at how the tango actually started. When Putin took over, Russia was on the brink of a collapse. He needed to consolidate his power, wresting it back from the local oligarchs, represented especially by Mikhail Khodorkovsky. Putin had offered them a deal: he would let them keep their fortunes, as long as they kept their investments in Russia and stayed out of the Russian politics. Khodorkovsky had managed to obtain control of Yukos, one of the key oil mining companies, through a fraudulent auction in a scheme known as “Loans for Shares.” He bribed deputies in the State Duma to vote down the bill on oil mining taxation; provided funding to opposition parties; and announced his intention to enter politics. At the same time, he had been reported to be involved in negotiations with Exxon and ChevronTexaco to sell a major stake in Yukos to them. In order to do that, he needed transparent accounting. Some people therefore see Khodorkovsky as the quintessence of an honest Russian entrepreneur, who represented a threat to Putin’s corrupt government, and so had to be eliminated. I will not comment on that. Yukos had controlled about a fifth of the Russian oil, gas, and mining industries. Putin had Khodorkovsky convicted in a sham trial, which, quite predictably, gained him no favor with the United States. The American Administration protects the interests of its businesses. However, losing to the oligarchs would mean Russia’s collapse, not dissimilar to what had happened in Ukraine.

An equally important task was re-establishing central state power in the Russian regions, which Putin has managed to accomplish through amending the election law in 2004. Unfortunately, this Russian effort to consolidate power also led to the brutal Chechen War. Simply put, the restoration of Russia’s power gave its opponents ample reason to criticize the way it was “building democracy.”

At the time of his 2005 speech, Putin had just entered his second term of office, after an overwhelming victory. The United States repeatedly let him know that Russia could not claim the same superpower status as the Soviet Union, and must get used to the fact that it no longer had decision-making power. NATO had admitted the Baltic States as new members, and the United States had withdrawn from the Anti-Ballistic Missile Treaty several years previously, undermining one of the pillars of stability from the times of the Cold War. Putin’s suggestions about Russia joining NATO remained largely ignored, even after the help Russia had provided to the United States after 9/11, and after it closed its military base in Cuba. As a part of its “War on Terror,” the United States had decided they would no longer rely on the current international security structures, that is, the UN Security Council. In the words of General Wesley Clark, Supreme Allied Commander of NATO during the 1999 War on Yugoslavia, the Pentagon was getting ready to “take out seven countries in 5 years” after 9/11, “starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.” Clark described this decision as a “policy coup,” since in his campaign, George W. Bush had promised to act with far more restraint than Clinton. As early as 1991, US Deputy Secretary of Defense Paul Wolfowitz had told Clark that it was necessary to replace the regimes installed with Soviet help during the Cold War now, while Russia was still weak. This was another reason why sitting at one table with Russia seemed like a bad idea to US policy-makers.

In his speech to the American Enterprise Institute (a major lobbyist organization) in February 2002, President Bush claimed that the rest of the history of the civilized world would be written by the United States, and called for a worldwide campaign to spread American values. The “building of democracy” in Iraq started but a year later. One of the American strategic goals was to prevent the emergence of any rival power that might become a threat to them. Prominent neo-conservative Robert Kagan claimed quite unambiguously that military power was the key factor in foreign policy. If the United States decide to spread democracy by force, and if it’s the United States who decide what democracy actually is, it is hardly a surprise that Russia might hesitate to dance this kind of tango. At the 2006 Vilnius Conference in Lithuania, Vice President Dick Cheney criticized Putin for taking anti-democratic measures, but then he visited Azerbaijan and Kazakhstan and praised their authoritarian dynastic regimes. For Putin, this was a clear confirmation that the United States were not interested in partnership as much as obedience.

Putin commented on the changes in international situation at the Munich Security Conference in 2007, claiming that America has undermined the international security system, and that Russia had to react accordingly. The country started preparing for the threats it perceived from unilateral US policy, and renewed its armament efforts.

According to Zbigniew Brzezinski, influential Polish-American geostrategist and former adviser to President Jimmy Carter, Ukraine is key to maintaining US global dominance. In his 1997 book The Grand Chessboard, Brzezinski claims that without Ukraine and access to the Black Sea, “Russia ceases to be a Eurasian empire.”

Russia, whose protests against NATO’s eastward expansion had been to no avail, decided it would not allow Georgia and Ukraine to become part of NATO. Precisely at this point it is most apt to repeat Freeman’s question. Is Russia’s behavior the sign of being on the prowl, or is it the act of a country backed into a corner?

To be clear, my goal is not to defend Putin’s policy. The Crimea operation seemed somewhat improvised, but in the end, it has led to the first annexation of another country’s territory since World War Two. What about Kosovo, though? It might not have been annexed, but its territory was still separated from Serbia without its consent. Putin took Bush’s recognition of Kosovo as a message to the republics within the Russian Federation: should they decide to separate, they would have no trouble gaining international recognition. The world order, already shaken by the United States, received another blow. The proxy war in the Donbass region has only escalated the seriousness of the situation. We need to understand all of these facts in mutual correlation; only then can we decide on an adequate reaction in a world threatened by a new geopolitical conflict.

Under Obama’s leadership, America has continued its strategy of weakening Russia. In the context of American politics, this is quite understandable. The American public traditionally tends to view the United States as an “indispensable nation” (in the words of Madeleine Albright), and the triumphant Cold War rhetoric has suited it perfectly. Any kind of compromising behavior toward Russia would be considered a weakness: in spite of Obama’s sanctions, his actions were criticized—he has failed to intervene in Syria, made an agreement with Iran, and has not sent any weapons to Ukraine.

NATO rhetoric is based on an erroneous interpretation of Putin’s behavior, claiming that his intent is to restore the USSR, including the Baltic States. In reality, such rhetoric is aimed at shaping public opinion in the West, and legitimizing US efforts to maintain its global dominance. Moving NATO military bases ever closer to the Russian borders, citing some hypothetical threat as a reason and ignoring Russian security interests, only deepens Russia’s concerns about being surrounded. In other words, the West is sending “unclear signals,” which is the kind of behavior Aumann has warned against. President Obama keeps describing Russia as a mere regional power: to say that about a country that has intercontinental ballistic missiles with nuclear warheads at its disposal is a colossal mistake.

What has been the EU’s response? To a considerable extent, the Czech European Commissioner Štefan Füle and the Swedish- Polish Presidency of the EU have contributed to the pointless tug-of-war over Ukraine. Poland was allowed to taint EU policy with its historical resentment toward Russia—which is understandable, but counter-productive. European Commission President José Manuel Barroso told Russia that the EU would only commence talks about an association agreement with Russia after it has signed the association agreement with Ukraine. This was a mistake with severe economic consequences for Russia. The EU should never have negotiated with Ukraine without Russia’s involvement. From the Russian perspective, the EU has sided with the United States by this act; even though it is in the EU’s interest to cooperate with Russia, not compete with it.

The criticism of such policies is not meant to be taken as an automatic excuse or approval of any of Russia’s actions. In history, mistakes were often made by both sides of the conflict. However, the stronger side always carries a greater responsibility. One can hardly dispute that the West, undoubtedly the stronger side, has failed to handle its responsibility here.

In my opinion, it is far closer to the truth to assume that Russia is not acting as an imperialistic power, but that its actions stem from fears of something similar to the Maidan Revolution taking place on the Red Square. It must have raised the Kremlin’s concerns when the West accepted the coup in Ukraine, an agreement with three EU foreign ministers had become nothing but a scrap of paper, and losing control over the Black Sea naval bases became a distinct possibility. The West had two options: it could either ignore Russia’s concerns, or it could try to understand that using Ukraine and Georgia as pawns in a chess game between the West and Russia might lead to a confrontation.

Russia had decided to demonstrate its unwillingness to allow NATO’s expansion to Ukraine by force. However, using force is never without risk. The turning point in the events starting with Crimea’s secession/annexation and leading to the support of the separatist forces in East Ukraine was the shooting down of a Malaysian civilian airplane, probably by the separatists—even though the aircraft was most likely brought down unintentionally, and Ukraine may be partly at fault due to the failure to close its air space. Russia has been branded as a clear culprit in the whole conflict: it may only be Crimea for now, but restoration of the USSR could easily come next.

Truth was the first casualty the conflict, with propaganda escalating to unprecedented proportions on both sides. To secure the public’s support, Putin decided to play the “badmouthing- the-West” card. Still remembering Russia’s humiliation in the 1990s, the Russian public accepted it with glee. Russian nationalism, accompanied by messianic tendencies stemming from the Russian Orthodoxy, is certainly nothing liberal Europeans would admire, but neither is it an ideology geared primarily toward world domination. Those who scold Russia for violating human rights should search their own conscience, and remember how they felt about the United States resorting to torture in their crusade to spread American values. It was US actions that were one of the key factors in the rise of Islamist terrorism; yet those who dared to call attention to the West’s political mistakes were branded Putin’s lackeys.

Russia’s actions in Ukraine and Syria are prime examples of a “foot-in-the-door” tactic. Prominent Western analysts presenting various scenarios of the Russian occupation of Ukraine base their assumptions on Russia’s eagerness to expand. I would say they are mistaken. The costs of such actions would vastly exceed the benefits. The “foot-in-the-door” tactic merely ensures that Russian cooperation will be essential to settle the conflict. The same applies to Syria: surely no one could reasonably think that Putin’s decision to intervene there has stemmed from a desire to restore the Soviet Union.

Russia’s presence in the region ensures it a seat at the negotiating table, which is essential for maintaining its sphere of influence. The region’s direct importance for Russian national interests is indisputable; and not just because of the oil reserves there, which is the primary concern of the United States. Russia is more concerned with the threat presented by radical Islamism: if Assad’s regime were to fall, the possibility that the entire Syrian territory would fall under the reign of the so-called Islamic State (ISIS) seems extremely real. However, Russia has also made it abundantly clear that it does not consider restoring Syrian sovereignty under Assad’s leadership a viable alternative. For a while now, Russia has been an explicit proponent of some kind of temporary solution, which the West has largely ignored.

If we consider the situation realistically, it is hard to understand why the EU is so keen to support the American political goals. Weakening Russia should not be the EU’s strategic intent. It is time for a change. EC President Jean-Claude Juncker has realized that. Without the support of Saudi Arabia, Qatar, and Turkey, ISIS would only constitute a marginal threat. Add to that the Saudi offer to build several hundred mosques for the migrants in Europe, which would likely preach the radical Saudi version of Islam, and it becomes abundantly clear that some of our Great Ally’s allies are just as questionable as Russia.

Some proponents of the so-called “European values” see a solution to the world’s current problems in restoring colonial rule in countries the West (and the Soviet Union in Afghanistan) has managed to destabilize in the past 30 years. One would think they have just read Kipling’s “The White Man’s Burden.” Colonialism had not done much good in the past, and would lead to tragic ends in the future.

How can the West negotiate with Russia if they insist on calling Putin the new Hitler? The idea that Western sanctions would lead to Putin’s downfall is merely wishful thinking. The only thing the sanctions have succeeded in doing is confirming the Russians’ conviction that the West is trying to impose their own intentions on them. They have only boosted Putin’s popularity. Putin’s authority would only be shaken if he showed weakness in his dealings with the West. Unfortunately, recent Western policy has lost the West any credit it had with Russia in the 1990s.

Even if any such action were successful, what then? Establishing democracy of the sort that has been imposed on Iraq? Unlike Iraq, Russia actually owns nuclear and chemical weapons. Once Russia’s central government is weakened, who will ensure that tons of fissile material do not end up on the black market? Why would countries yearning for nuclear weaponry bother with building complex production facilities if they could buy it ready-made? Within the foreseeable future, Putin’s brand of personal power would only be replaced by a similar system. The risks of such a change in power should make us think seriously of the consequences of our current strategy toward Russia. Does it really pursue any rational goals, or is it steering us ever closer to an increased risk of war? Professor Aumann’s warnings should not be taken lightly.

VÁCLAV ŽÁK

Journalist, signatory to the Charter 77, former MP and Vice Chairman of the Czech National Council, Chairman of the Council for Radio and Television Broadcasting, and Editor-in-Chief of Listy, a bi-monthly.

Share this on social media

COPY LINK

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

find out more

Current issue – 01/2019

Trade On/Off

Free trade has advanced due to favorable international order. Globalization, together with the technological revolution have dramatically changed business models. The U.S. President has re-installed custom tariffs into the policy toolbox and China will definitely respond. May the Free Trade prevails.

Download PDF

EXPLORE THE ISSUE

·       forewordUncompromising (or) Trade-offs?

Jiří Schneider

editorialDeath in Gdańsk

Aleksander Kaczorowski

A New Cold War Between the US and China

Kenneth R. Weinstein

·       Trade Wars Undermine Global Stability

Witold Gadomski

The Thoughts of Car Factory Managers on Trump’s Talk of Tariffs

Daniela Krajanová

A War in Which We Will All Be Losers

Lukáš Kovanda

interviewJanusz Lewandowski: The Brexit Budget Gap Is Not the Problem

Konrad Niklewicz

·       The EU After Brexit

Piotr Buras

Economy

·       Atomic Question Mark

Dominik Héjj

·       Michael W. Doyle: Pulling Up the Ladder After You

Olena Jennings

·       Myroslava Keryk: We Do Not Recognize Poland

Zbigniew Rokita

Culture

·       Priming Populism

Benjamin Cunningham

·       A Central European Story as Seen From France

Luboš Palata

·       Can It Happen Here?

Aviezer Tucker

Politics

·       Bad Times Just Around the Corner

Mihai-Räzvan Ungureanu

·       Will the Transatlantic Community Survive?

Adam Traczyk

·       Words Can Break Deterrence

Get in touch

Sign up for Newsletter

czen

I agree that my personal data will be processed in order to keep me updated about the Aspen Institute CE events and news.

We with manGoweb

Categories
main_posts

Ústavnímu soudu sluší zdrženlivost

Zakážeme na základě nálezu ubytování Alexandrovcům, jak doporučuje Jindřich Šídlo?

Ústavní soudci Kateřina Šimáčková a Vojtěch Šimíček se postarali o pořádné překvapení. Zabývali se ústavní stížností hoteliérské firmy z Ostravy, která dostala pokutu za diskriminaci, když umístila na hotel tabuli, že turisty z Ruska bude ubytovávat jenom tehdy, když projeví (podepíší) nesouhlas s anexí Krymu.

Česká obchodní inspekce jí udělila pokutu 50 tisíc korun; po odvolání ji krajský soud snížil na desetinu a Nejvyšší správní soud potvrdil. Svoje stanovisko uzavřel odkazem na Haškova hospodského Palivce: „Host jako host, třebas Turek – pro nás živnostníky neplatí žádná politika.“

Soudce Ludvík David, třetí člen senátu, nechtěl do rozsudku Nejvyššího správního soudu zasahovat, tak se předseda Šimíček rozhodl vypracovat nález s pomocí Kateřiny Šimáčkové sám.

Podrobnou argumentaci najde zájemce na webu ÚS i s disentním stanoviskem soudce Davida.

V Británii se hospodě říká pub, což je zkratka z public, tedy veřejný. Mám-li soukromý dům nebo klub, mohu si do něj zvát, koho chci: výběr je můj. Ovšem pokud si ve svém domě otevřu hospodu, stane se její prostor veřejný a pravidla jeho používání stanovuje veřejná moc. Základní pravidlo je, že do něj může pán i kmán.

Za to, že jako hospodský vydělávám peníze sice soukromým podnikáním, ale ve veřejném prostoru, musím přijmout omezení, která veřejná moc stanoví – například že si nemohu hosty vybírat, musím dodržovat uzavírací hodinu, zákaz kouření, nepodávat alkohol mladistvým, dodržovat hygienické předpisy, platit daně atd. Veřejná moc mi totiž používání veřejného prostoru vlastně propůjčuje. Haškův Palivec tomu dobře rozumí. Běžný český občan ani za mák. Je to jeho majetek, tak si může dělat, co chce, uvítala česká hospoda nález dua Š+Š.

Z odůvodnění nálezu lze usoudit, že kdyby se hotel nacházel v opuštěném beskydském údolí, považovali by autoři jednání jeho majitelů za diskriminaci, protože by scházela možnost substituce služby. Pokud však nález závisí na takových podrobnostech, ztrácí jasnost a srozumitelnost. Otázka je, jde-li pak ještě vůbec o právo nebo o účelovou ekvilibristiku.

Nejeden občan se zeptá, jestli by ÚS rozhodl stejně, kdyby majitelé hotelu vyžadovali nesouhlas s nelegitimní a nelegální válkou v Iráku od občanů zemí, kteří se na ní podíleli.

Je to škoda. Ústavní soud je poslední instancí. Sluší mu proto zdrženlivost. Jeho nálezy by měly svítit na cestu jako maják. Obávám se, že cesta, na kterou svítí nález II. senátu Ústavního soudu, k právnímu státu nevede.

************************
Když jsme se o tom bavili s kamarády jeden se mě zeptal: A co říkáš odkazu na doktora Galéna, který soudci použili?
(vytkněme před závorku,že v případě citátu z Haškova Švejka nejde o Turka jako o etnikum, ale o příslušníka národa, s nímž jsme ve válce)
Z nálezu ÚS
27. Pokud proto Nejvyšší správní soud v odůvodnění napadeného rozsudku se zjevnou
nadsázkou citoval Haškova Palivce („Host jako host“, řekl Palivec, „třebas Turek. Pro nás
živnostníky neplatí žádná politika“.), považuje Ústavní soud za daleko příhodnější poukaz
na jiné příklad z krásné literatury. Daleko bližší mu je totiž humanistický odkaz, ztělesněný
v doktoru Galénovi v Čapkově Bílé nemoci, kdy tento lékař odmítne vydat jím vynalezený
lék potírající smrtelnou nakažlivou nemoc všem, kteří jsou schopni ovlivnit zastavení
agresivní války. V jedné scéně proto uvádí: „Já léčím jen chudé. Chudí nemohou nic dělat,
ale ti druzí, ti mohou spíš prosadit, aby už nebyly války. Na ně se víc dá, pane. Mají větší
vliv. Řekněte jim, aby všichni užili svého vlivu.“ (K. Čapek: Loupežník, RUR, Bílá nemoc,
Československý spisovatel, 1983, str. 275). Doktor Galén tedy nezastával názor, že „pacient
jako pacient“, nýbrž snažil se svou činností aktivně ovlivnit politické dění a proto
podmiňoval vydání svého léku zastavením války. Stejně tak stěžovatel v nyní projednávané
věci zjevně chtěl jednak projevit svůj názor na protiprávní anexi Krymu, a jednak chtěl
alespoň v malé míře působit na ty osoby, které se podílejí (resp. podílet mohou)
na politickém životě státu, kterého považoval za agresora.

Asi nepochybíme, budeme-li tvrdit, že Ústavní soud vnímá doktora Galéna jako příklad hodný následování.
Zase je ale třeba příměr soudu upřesnit. Doktor Galén není podnikatel ,který by provozoval veřejný prostor jako hoteliér. “Pacient jako pacient” nemá s výkonrm lékařské profese nic společného. Lékaři jsou svobodná povolání, která se řídí svými kodexy. Doktor Galén je vázán Hippokratovou přísahou.
“Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.” sliboval Doctor Galén.

Karel Čapek v předmluvě k Bílé nemoci píše: “Dva velké světové názory se tu utkávají tak říkajíc nad ložem bolesti, a v jejich konfliktu se rozhoduje o životě a smrti malomocného lidstva. Ten, kdo je představitelem vůle k moci, se na své cestě nenechá zastavit soucitem s lidskou bolestí a hrůzou; ten pak, kdo se s ním utkává ve jménu humanity a úcty k životu, odpírá pomoc trpícím, protože sám fatálně přejímá neúprosnou morálku boje”. Karel Čapek dál píše, že si uvědomuje, že strana Míru bude v posledku muset vést válku stejně nemilosrdně jako strana Války.
Čapek si zároveň uvědomuje, že proniknutí politického boje na pole Hippokratovy přísahy znamená její popření.
Ústavní soud se pustil na velmi tenký led, opírá-li se v odůvodnění nálezu o literární postavy. Ve válce, která přišla, přece proti sobě nestál Diktátor proti doktorovi Dětinovi.

Categories
main_posts

US-část 1 O USA realisticky

Jsou USA velmoc jako každá jiná? Nebo jsou nositeli dobra, jak se mnoho spoluobčanů domnívá?

Nedávno jsem napsal článek, na který jsem dostal řadu reakcí. Některé byly souhlasné, řada čtenářů měla námitky. Někteří si mysleli, že jsem se zbláznil.

Řekl bych, že reakce většinou vyplývaly z toho, že máme tendenci vidět zahraniční politiku očima liberální teorie. Vychází z toho černobílý svět, ve kterém se střetávají síly dobra se silami zla a důležité je vybrat si tu správnou stranu.

Proto jsem se rozhodl napsat úvod, abych předešel zbytečným námitkám.

Upraveno z encyklopedie xx——-xx

Optimistický pohled liberalismu na mezinárodní politiku je založen na třech základních přesvědčeních 1), liberálové považují státy za hlavní aktéry mezinárodní politiky. 2) zdůrazňují, že vnitřní charakteristiky států se značně liší a že tyto rozdíly mají zásadní vliv na chování státu mezinárodních vztazích. Liberální teoretici se často domnívají, že demokracie mají přednost před diktaturami. Pro liberály tedy v mezinárodním systému existují „dobré“ a „špatné“ státy. Dobré státy usilují o kooperativní politiku a sotva kdy začínají války samy, zatímco špatné státy vyvolávají konflikty a používají sílu, aby si prosadily svou. Klíčem k míru je tedy osídlit svět dobrými státy.

xx——–xx

Liberální teorie mezinárodních vztahů se točí kolem tří vzájemně propojených principů:

1) tvrzení, že prosperující a ekonomicky závislé státy nebudou mezi sebou bojovat,

2) tvrzení, že demokracie mezi sebou nebojují a

3) tvrzení, že mezinárodní instituce umožňují státům vyhnout se válce a soustředit se spíše na budování kooperativních vzájemných vztahů.

Naprosté většině kritiků vadí, že se v článku, který se věnuje zahraniční politice, nezohledňuje rozdílné vnitřní uspořádání zmiňovaných zemí: Amerika je demokracie, zatímco Rusko a Čína demokraciemi nejsou. Protože to nezdůrazňuji, považují ho za tendenční. Jenže nikdo nezpochybňuje, že se našinci bude určitě líp žít ve Spojených státech než v Rusku. To, o co jde, je porozumět chování velmocí v zahraniční politice.

Podle mne to mnohem lépe umožňuje realistická škola, která má výrazně jiné paradigma.

Abychom rozuměli politice, musíme se soustředit na to, kdo drží moc a jak s ní nakládá.

1) Hlavním aktérem mezinárodní politiky jsou státy- i když v poslední době role nestátních aktérů (např. Al Kajdá) roste.

2) Ve vztazích mezi státy neexistuje centrální autorita, ani instituce, které by uměly rozhodovat spory. Proto zde schází bezpečí a jediný způsob, jakým si mohou silné státy (velmoci) bezpečí zajistit, je neustále posilovat vlastní moc.

Platí varování Athéňanů Mélotským. Silní dělají, co mohou, slabí strpí, co musí. To jim Athéňané řekli potom, co se odmítli podrobit. Pak vyvraždili muže, a ženy s dětmi odvlekli do otroctví.

3) Na vnitřním uspořádání států málo záleží. Jinými slovy, demokracie a diktatury se v mezinárodní politice chovají přibližně stejně. Základní důvod, proč tomu tak je, vidí realisté v tom, že státy zápasí o přežití. Jde-li o život, jdou pravidla stranou.

Prof. John Mearsheimer v knize Tragédie velmocenské politiky píše: „cyklus násilí XX. století bude pokračovat daleko do nového tisíciletí. Naděje na mír se pravděpodobně neuskuteční, protože velké síly, které formují mezinárodní systém, se obávají sebe navzájem a soutěží o moc. Jejich konečným cílem je získat dominanci nad ostatními, protože mít dominantní sílu je nejlepší prostředek k zajištění vlastního přežití. Síla zajišťuje bezpečnost a největší síla je největším pojištěním bezpečnosti. Takto motivované státy mají sklon k tomu, aby se střetly. Je to tragická situace, ale neunikne se jí, dokud státy, které tvoří systém, nebudou souhlasit s vytvořením světové vlády. Taková obrovská transformace je sotva realistickou vyhlídkou, a tak konflikty a válka budou muset pokračovat jako velké a trvalé rysy světové politiky.

Proč mi ta teorie připadá přesvědčivá? Je jednoduchá, a není moralistní. 1) Jakmile se státy začnou dělit na dobré a špatné chlapce na základě morální argumentace, začne to zavánět pokrytectvím a krví. Velmoci se musí řídit danostmi vyplývajícími z jejich životních zájmů – například USA se nemohou vzdát Saúdské Arábie, protože ji potřebují kvůli vyvažování situace na Středním východě. Ale jak se dá morálně obhájit zařazení Saúdské Arábie mezi dobré chlapce? Nedá. Tak se bude měřit dvojím metrem a pokrytectví pokvete.

2) Moralizace vztahů znemožňuje kompromisy, Kompromis s mravně vadným státem diskredituje. Liberální teorie tedy ztěžuje kompromisy. Třeba intervence v Iráku z roku 2003 byla celá založená na lži jak o hrozbě zbraní hromadného ničení, tak o podílu Iráku na útoku na Světové obchodní centrum. Přitom byla odůvodněná liberálními argumenty o šíření dobra a svržení hnusného diktátora, druhého Hitlera. Americký Kongres vydal po šesti letech několika set stránkovou publikaci detailně dokumentující ohýbání americké ústavy, které vláda G. W. Bushe použila pro přípravu amerického veřejného mínění na válku s Irákem.

3) Vychází-li realistická teorie z předpokladu, že velmoci se v mezinárodní politice chovají přibližně stejně, ať jsou vnitřně uspořádány jakkoliv, dají se najít společné zájmy, ve kterých je možné hledat kompromisy bez toho, aby byly zatíženy morálním odsudkem. Například realista chápe, že Rusko chce mít sféry vlivu, aby se necítilo ohroženo, a nebude ho provokovat. Prostě realisticky koncipovaná zahraniční politika je v praxi mnohem méně krvavá. Kvůli hodnotám lze válčit stále. Každý den je na světě někdo porušuje. Životních zájmů je spočitatelně, takže válek je méně.

Prosazovat zahraniční politiku v demokracii přináší další potíž. Velmoci se chovají podle reálpolitické kuchařky, ale nemohou s ní argumentovat na veřejnosti, takové argument by nepřijala. Svoji politiku proto politici na veřejnosti obhajují argumenty z repertoáru liberální teorie. Existují dvě mimořádné události, ve kterých se reálpolitická kalkulace a liberální odůvodnění shodovaly, tou byla účast Spojených států v první a druhé světové válce. President Wilson byl autorem jedné z variant liberální teorie, která nese jeho jméno. Díky jeho 14 bodům vzniklo Československo. Bez účasti Spojených států ve druhé světové válce by vítězství nad Hitlerem a Japonskem zdaleka nebylo jisté. Padesátá léta a okupace v roce 1968 zase určily postoj většiny Čechů k Sovětskému svazu, což se posléze přeneslo na Rusko.

Výsledkem je, že v očích většiny Čechů jsou Spojené státy idealizované. Málokdo si uvědomuje, že se kromě těch dvou výjimečných případů Spojené státy chovaly jako každá jiná velmoc.

Ukažme si na příkladu Íránu jak se USA chovaly po druhé světové válce, kdy se staly nejmocnější zemí světa. Omlouvám se za délku, ale stručně to napsat nejde. CIA vzniká po druhé světové válce. USA se staly velmocí velmocí, Británie je oslabena. V Íránu se předsedou vlády stal íránský patriot Mohamed Mosaddegh, který chtěl pozdvihnout zbídačelý íránský lid penězi z prodeje ropy, jež do té doby inkasovaly britské firmy, přitom za licence na těžební práva platily směšné částky. Proto po nedohodě majetek British Petroleum znárodnil, ale vytvořil fond na jeho zaplacení. Oslabená Británie už nezvládla svrhnout Mosaddegha sama a požádala o pomoc USA. Prezident Eisenhower a bratři Dullesové ochotně vyhověli. V převratu za pomoci CIA se ho podařilo svrhnout – dostal nálepku komunisty. Šáh, který pak v Íránu vládl za pomoci kruté tajné policie, nakonec ztratil moc v íránské náboženské revoluci, která nastolila režim ajatolláhů. Těžko se divit, že tento režim nebyl vůči Spojeným státům právě přátelsky nakloněn.

Saddáma Husajna, vládce sousedního Iráku, velmi znepokojily výzvy ajatolláha Chomejního na svržení jeho socialistického baasistického režimu. Když se z pohraničních rozmíšek vyvinula válka, co udělaly Spojené státy? Přesně podle realistické kuchařky začaly podporovat Saddáma Husajna. Kdyby Írán porazil Irák, obrovsky by stoupla jeho moc. Bylo třeba zabránit vzniku regionálního hegemona, a tak Irák všemožně podporovaly. Americké družice sledovaly přesuny íránských vojsk a dávaly o tom Saddámovi včas zprávy. Zbraněmi ho zásobovaly nejen Spojené státy, ale i Francie, Sovětský svaz a Čína. Německo dodalo zařízení na výrobu hnojiv, na němž Saddám vyráběl chemické zbraně, které ve válce taky používal. Přesto podpora běžela dál. Když válka v roce 1980 skončila patem, Irák se rozhodl zabrat Kuvajt, aby si zahojil šrámy. Zde skončila legrace. Irák by začal disponovat obrovskými zásobami ropy a plynu.

Malá odbočka. V sedmdesátých letech Spojené státy podporovaly mudžáhidy, kteří bojovali proti sovětské intervenci v Afghánistánu. Vesměs šlo o sunnitské radikály z celého arabského světa. Značnou část z nich tvořili saúdští Arabové, finanční prostředky také platila Saúdská Arábie. USA jim začaly dodávat rakety Stinger. Dodnes se vedou spory, jestli tím přiměli Sověty opustit Afghánistán, každopádně Gorbačov rozhodl o stažení dřív, než se rakety na bojišti objevily.

Když Sověti v roce 1989 Afghánistán opustili, považovali to mudžáhidové za vítězství nad malým ďáblem. Teď jim zbývalo jenom zvítězit nad tím velkým, tedy Spojenými státy.

Po obsazení Kuvajtu Saddámem Husajnem zorganizovali Colin Powell, velitel štábu velitelů armády USA a Charles Freeman Jr. velvyslanec USA v Saúdské Arábii, rozsáhlou mezinárodní operaci na vyhnání Saddáma Husajna z Kuvajtu. Vojenskou operaci vedly Spojené státy, podílelo si na ní několik desítek států a měla souhlas Rady bezpečnosti OSN, včetně Sovětského svazu i Číny. Platily ji země zálivu.

Operace donutila iráckou armádu stáhnout se z Kuvajtu, ale tehdejší americký prezident Bush starší se rozhodl ponechat Saddáma ve funkci. Jednal podle mandátu OSN, ale mezi americkými neokonzervativci si vysloužil tvrdou kritiku. Podle původního plánu se americká vojska, která byla rozmístěna především v Saúdské Arábii, měla po skončení operace opět stáhnout. Podle Charlese Freemana však došlo ke změně na politiku dvojího zadržování tehdy nejenom Iráku, ale i Íránu. Freeman to připisuje vlivu Izraele na americkou zahraniční politiku, zejména na neokonzervativce. Znamenalo to dlouhodobý pobyt americké armády na saúdské půdě, kterou mudžáhidové považují za svatou. Vedlo to k pokusu o svržení saudského režimu a k přípravě spektakulárního útoku na Spojené státy. Proto také z devatenácti útočníků na Světové obchodní centrum jich bylo patnáct ze Saúdské Arábie.

Po útoku Spojené státy prožily šok. Co když jim hrozí útok zbraněmi hromadného ničení? Vláda musí rozhodovat v reálném čase. Co to znamenalo? Podstatné okleštění dosavadní dělby moci. Podle ústavy má o válce rozhodovat Kongres. Exekutiva dostala zmocnění, aby rozhodovala sama. „Vlastenecký“ zákon podstatným způsobem omezil ústavní práva vyděšených Američanů. USA se proměnily na impérium a vydaly se do „války proti teroru“. Prezident Bush v American Enterprise Institutu hrdě prohlásil “do nynějška psali dějiny jiní. Od nynějška je budeme psát my“. Mezinárodní právo začalo být kazajkou. CIA v rámci války proti teroru začala používat metody, které později kongresová zpráva označila jako mučení. Šířit lidská práva mučením, není to paradox? Komu z disidentů to vadilo? Žena, která v používání těchto metod neviděla problém, dnes vede CIA. Nejdůležitější zápas se však svedl o to, kdo je za útok zodpovědný. Benjamin Netanjahu, který v té době neměl žádnou ústavní funkci, přesto měl slyšení před kongresovým výborem. Ubezpečoval Američany, že když svrhnou Saddáma Husajna a nastolí v Iráku demokracii, tak pravděpodobně Íránci svrhnou svůj náboženský režim a zavedou demokracii také.

Neokonzervativci aplikovali figuru realistické teorie o „naskočení na vagon“ – změna režimu v Iráku přivede i země zálivu k tomu, aby se proměnily na demokracie, protože nebudou chtít riskovat střet se Spojenými státy. Tím pádem bude Izrael obklopen demokraciemi, a protože demokracie mezi sebou – jak věří liberálové – neválčí, bude na Středním východě trvalý mír. Tu argumentaci jsem si opravdu nevymyslel.

PNAC – projekt pro nové americké století, který neokonzervativci vyhlásili v roce 1997, měl jasný strategický cíl. Zvýšit podstatně výdaje na zbrojení, posílit armádu, konfrontovat režimy, které jsou nepřátelské vůči našim zájmům a hodnotám, přijmout odpovědnost za unikátní roli Ameriky v zachování a rozšiřování mezinárodního řádu přátelského naší bezpečnosti prosperitě a principům. Naší – rozuměj americké.

Americký mesianismus zase jednou slavil úspěch. V obou stranách se našel dostatečný počet politiků, kteří program přijali za svůj. Vždyť jeho implicitní součástí byla starost o bezpečí Izraele. Zděšení klasičtí konzervativci jim začali říkat „strana války“, kvůli jejich ochotě používat spíš vojenskou sílu než diplomacii. Když došlo k útoku na dvojčata, měli neokonzervativci jasno. Je třeba svrhnout Saddáma Husajna a Střední východ proměnit v demokracie. Americká veřejnost však o vině Iráku přesvědčena nebyla. Nevypadalo to moc logicky, socialista a bojovníci svaté války Islámu?

To, co následovalo, patří ke smutným kapitolám americké politiky a médií. Rozeběhla se obrovská propagandistická kampaň, která měla představit Irák jako životní ohrožení amerických zájmů. Hledalo se jakékoliv propojení mezi Irákem a útokem na WTO. Když důkazy nebyly, tak se naznačovalo. Vláda lhala americkému lidu o nebezpečí iráckých zbraní hromadného ničení. Ministr obrany Donald Rumsfeld vyhazoval generály, kteří se odvážili v Kongresu kritizovat jeho plány na demonstraci síly americké armády, jak s minimálním počtem vojáků zamete se Saddámovým režimem. Generálům bylo jasné, že nestačí porazit iráckou armádu, ale také udržet pořádek po válce. Viceprezident Cheney si bez ohledu na ústavu vytvořil vládu ve vládě a obcházel standardní postupy expertízy, aby mohl prezidenta a Kongres zásobovat lživými informacemi. Pro zásadní řeč ministra Powella v OSN, která měla organizaci přimět k odsouhlasení intervence do Iráku, nechal Cheney vybírat ze zpravodajských svodek neověřené informace podle klíče, že novináři nebudou moci zjistit jejich nepravdivost dřív, než akce začne. Jeho lidé se zbavovali kritiků i za cenu ohrožení amerických agentů. Jak je možné to tvrdit? V roce 2010 americký Kongres vydal podrobnou zprávu Reigning in the Imperial Presidency, kde je útok na ústavní principy popsán. Ano, amerického Kongresu. Fake news a propaganda jsou součástí přípravy na válku odedávna, ale z té záplavy lží a dezinformací okolo iráckého tažení se Spojené státy dodnes nevzpamatovaly. Podíleli se na ní i kvalitní novináři, třeba Thomas L. Friedman z New York Times a mnozí další. Experti, kteří nebyli ochotni se na propagandě podílet, přestali být zváni do hlavních médií.

USA zasáhly v Afghánistánu hned, jakmile bylo zřejmé, kdo jsou útočníci z 11. září. Putin jim nabídl základnu blízko afghánských hranic a zpravodajské informace, které Rusko mělo od Severní aliance, nepřátel Tálibánu. Čekal partnerství, což asi bylo na naivní, protože Spojené státy se rozhodly vybudovat pozici hegemona. Daly mu to také brzy znát. Vypověděly smlouvu o omezení protiraketové obrany, což Rusko považovalo za destabilizaci strategické rovnováhy, a rozhodly se rozšířit NATO až na ruské hranice. O tom se zmiňuji v článku.

Když americká armáda rychle porazila Tálibán, prohlásil Hamíd Karzáí, kterého Američané ustanovili politickou hlavou Afghánistánu, že s Tálibánem začne jednat o politickém řešení konfliktu. Donald Rumsfeld mu řekl, že v tom případě nedostane ze Spojených států ani dolar hospodářské či vojenské pomoci. Výsledkem je nejdelší válka, jakou Spojené státy ve své historii vedly. Neokonzervativce však Afghánistán nezajímal. Oni chtěli odstranit Saddáma Husajna, aby mohli rekonfigurovat Střední východ podle svých představ. Nakonec Rumsfeld svou minimalistickou intervenci do Iráku prosadil. Americká armáda nedala irácké žádnou šanci. Místo míru a budování demokracie však začala krvavá občanská válka. Irácká Al-Kajda vedená lidmi, ve srovnání s nimiž byl Osama bin Ládin mírotvorce, vyvolala sunnitsko šíitský konflikt.

Imperiální chování Spojených států vyšlo svět draze. V Iráku zahynulo několik set tisíc lidí, několik milionů bylo nuceno opustit svoje domovy. Je dobré si uvědomit, že Abu Graib či Faludža nejen udělaly ze šíření svobody a lidských práv pokrytecký paskvil, ale že pokud by se Spojené státy podrobily jurisdikci Mezinárodního trestního soudu v Haagu, američtí politici by v takovém případě stáli za válečné zločiny před tímto trestním tribunálem stejně jako Srbové.

Vezmeme-li v úvahu mocenské kalkulace, které stály za uvažováním Washingtonu, musí být patrné, že to s liberální čítankou o demokratických hodnotách nemá mnoho společného. Hegemon může lidská práva hájit, nemůže je vnucovat.

Není dobré si dělat Iluze. Brání porozumět současnosti, a ještě více přicházející budoucnosti. Prostě Spojené státy jsou velmoc a chovají se podle velmocenské logiky. Není to výčitka, jenom konstatování.

Categories
main_posts

US-část 2 Potřebuje svět jednoho hegemona

Původní článek v Právu jsem na několika místech upravil, abych odstranil nejasnosti, které vyplynuly z debat o článku. A napsal jsem předmluvu

Potřebuje mít svět jednoho hegemona?

Když skončila druhá světová válka, vzešly z ní Spojené státy jako vojensky a hospodářsky nejsilnější země na světě. Rozhodly se tehdy postupovat jinak než po první světové válce, kdy Senát odmítl podpořit vstup Spojených států do Ligy národů, u které navrhoval prezident Woodrow Wilson, aby se starala o mír ve světě. Stala se tím z ní bezzubá organizace, která nedokázala zabránit vzniku druhé světové války. Chartu nové organizace připravovali ve Washingtonu zástupci Číny, Sovětského svazu, USA a Velké Británie ve druhé polovině roku 1944. Organizace vznikla o rok později. Už v preambuli se odvolává na „víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých“.

Vlastní Chartu lidských práv připravovala komise pod vedením Eleanory Rooseveltové, manželky prezidenta Roosevelta, s přihlédnutím k americké Deklaraci nezávislosti a francouzské Deklaraci práv člověka a občana. Tenkrát se to zdálo přirozené. Spolu se Sovětským svazem hrál Západ rozhodující roli v porážce nacismu a Japonska. Nikdo nepřemýšlel, jestli je (západní) koncept lidských práv kulturně podmíněn, nebo má univerzální platnost.

Kdo by měl něco proti důstojnosti a hodnotě každého člověka! OSN však není organizací jednotlivců, ale států. Státy jsou politické jednotky, k jejichž základním atributům patří suverénní výkon moci nad jimi spravovaným územím, tedy i občany. Pokud se státy v rámci výkonu své moci řídí Chartou lidských práv, prosazují demokracii a vládu práva, jinými slovy omezují právními prostředky i držitele moci ve státě, je všechno v pořádku. Co se však má stát v situaci, když tomu tak není?

Dlouhou dobu se zdálo, že klást tuto otázku nemá valný smysl. Ve vítězné alianci to hned po roce 1945 začalo skřípat. Na Jaltě bylo v únoru 1945 dohodnuto, že Německo bude zbaveno průmyslu, aby nepředstavovalo hrozbu do budoucnosti. Po smrti prezidenta Roosevelta v dubnu 1945 však americká politika ostře změnila kurs. Začala ji určovat tzv. rižská škola politiků a diplomatů, kteří se v meziválečném období setkávali v lotyšské Rize (tehdy Pobaltí nebylo součástí Sovětského svazu). Tito lidé měli obavu, že Stalin se bude po válce snažit komunismus vyvážet do celého světa a zastaví ho jenom konfrontace silou.

Stalin se zase obával, že se Západ pokusí vyzbrojit Německo a použije ho k novému útoku proti Sovětskému svazu. Utvrdilo ho v tom rozhodnutí spojenců místo deindustrializace Německa dohodnuté v Jaltě prosazovat jeho hospodářské obnovení. Spojenci však pochopili, že nesmí opakovat chybu, která se stala po první světové válce zbídačením Německa reparacemi, protože by bída mohla západní Evropu přivést ke komunismu, s čím ostatně Stalin počítal.

V roce 1947 prezident Truman vyhlášením své doktríny a politiky zadržování Sovětského svazu fakticky zahájil studenou válku. Kennan a Marshall věděli, že vyhlášení plánu pomoci přiměje Stalina, aby utužil kontrolu nad východní Evropou, ale za cenu záchrany západní Evropy to byli ochotni přijmout. Vychází mi z toho, že osud Československa byl rozhodnut už v polovině roku 1947, únor 1948 byl jen logický důsledek zvolené politiky.

Vznik NATO v roce 1949 a Varšavské smlouvy o šest let později vedl k rozdělení světa do mocenských bloků. Právo na sebeurčení prosazované OSN umožnilo dekolonizaci, která znamenala další podstatné zvýšení konfliktů na světové scéně. Kdo by se staral o důstojnost každé lidské osobnosti při masovém vraždění, k jakému docházelo třeba při rozpadu Indie a hinduistickou a muslimskou část!

Zjednodušené vidění světa prizmatem ideologického zápasu komunismu s demokracií vedlo k těžkým chybám americké zahraniční politiky. Dokladem byla válka ve Vietnamu.

USA interpretovaly národní emancipační zápas Vietnamců jako komunistické spiknutí organizované Moskvou. Byl to omyl. Ukázalo se, jak jsou nebezpečné chytlavé příměry. Představa o shnilém jablku, které nakazí celý košík (Dean Acheson, architekt NATO), a jedné kostce, která způsobí pád domina, vedla k tomu, že o nutnosti zastavit jinak prý nezadržitelný vzestup komunismu nikdo nepochyboval.

Pentagonské dokumenty uniklé do tisku posléze ukázaly, že vláda po celou dobu války věděla, že veřejnosti lže. Zašla hodně daleko: kambodžská operace za vietnamské války byla protiústavní. Vláda si vytipovala několik čelných představitelů demokratů a republikánů, kterým dávala privilegované informace, a obcházela Kongres. Nakonec zbytečná válka stála životy 65 tisíc Američanů a milionu Vietnamců.

Lekce z války na počátku sedmdesátých let otevřela prostor pro diplomacii. Henry Kissinger si konečně všiml, že dominová teorie neplatí, komunistický blok není monolit a mezi Čínou a Sovětským svazem existují vážné rozpory. Podařilo se mu přesvědčit prezidenta Nixona, aby navštívil Čínu, čímž se snížila možnost střetu mezi oběma zeměmi, a současně přiměl Sovětský svaz k větší flexibilitě při jednáních o omezení zbrojení. Politiku zadržování nahradila politika détente, jejíž součástí byl i helsinský proces, v němž otázka lidských práv začala nabývat na významu. Země sovětského bloku se je podpisem helsinského paktu zavázaly dodržovat. Disidentská hnutí, která poukazovala, jak komunistické režimy lidská práva přes svůj závazek stále porušují, vrátila do hry zásadní otázku. Co má přednost? Státní suverenita, nebo obhajoba lidských práv? Je starost o dodržování lidských práv vměšováním do vnitřních záležitostí suverénních zemí, nebo péčí o naplnění poslání Charty lidských práv OSN? Blokové rozdělení světa trvalo a zdálo se, že jeho překonání není možné bez velké války.

Détente skončilo poté, co se Brežněvovo vedení Sovětského svazu rozhodlo intervenovat v Afghánistánu, aby zabránilo krvavému střetu mezi frakcemi politické strany hlásící se ke komunismu. USA byly příjemně překvapeny, že Sověti do té pasti vlezli. V CIA nikdo nepředpokládal, že to udělají.

Rychlá úmrtí tří generálních tajemníků Komunistické strany Sovětského svazu vedla k tomu, že se politbyro rozhodlo zvolit do čela státu výrazně mladšího Michaila Gorbačova. V čele SSSR se ocitl idealistický Rus bez zkušeností jak s mezinárodní politikou, tak s fungováním státu. Gorbačov upřímně věřil tomu, že neduhy Sovětského svazu vyřeší větší svoboda a ekonomické reformy. Svoboda tisku postupně odhalující tragické dějiny SSSR však podkopala legitimitu sovětského projektu „nového člověka“. Částečné ekonomické reformy blokované aparátem uvedly zemi do chaosu. Aby umožnil průchodnost reforem, Gorbačov zlomil centrální moc komunistické strany. Uvěřil Ronaldu Reaganovi, že Spojené státy přechodnou slabost Sovětského svazu nezneužijí, což Reagan také dodržel.

Bush starší poradil Kohlovi

Studená válka skončila v prosinci 1989 na Maltě společnou deklarací Gorbačova a nedávno zesnulého prezidenta George Bushe staršího. Členy jeho delegace byli neokonzervativci, kteří na rozdíl od Reagana ohledy na Gorbačova netrpěli. Na schůzce se rozdávaly jako suvenýry úlomky berlínské zdi. Nedlouho potom nastaly potíže. Komunistickou ideologií násilně potlačené nacionalismy se „glasností“ probudily v plné síle a začaly Sovětský svaz trhat na kusy. Při jednání o sjednocení Německa dostal Gorbačov od ministra zahraničí USA Bakera slib, že se infrastruktura NATO nerozšíří ani na území bývalé NDR, „ani o píď“. Píše to bývalý velvyslanec USA v SSSR a pak krátce i v ČSSR Jack Matlock, který při jednání byl, ve své knize Iluze supervelmoci. Když chtěl další záruky, Bush je odmítl a poradil Kohlovi, že snad ví, co má dělat s penězi. Kancléř Kohl si pak souhlas Gorbačova se sjednocením Německa koupil za 15 miliard marek hospodářské pomoci krachujícímu sovětskému hospodářství.

Jakmile se v roce 1992 Sovětský svaz rozpadl, přestali se neokonzervativci v Bushově vládě předchozími závazky cítit vázáni. Paul Wolfowitz, náměstek ministra obrany Dicka Cheneyho, vypracoval už v roce 1992 strategii, podle níž bylo třeba využít okénko příležitosti, dokud je Rusko slabé, a vypořádat se s těmi režimy, které se opíraly v čase studené války o Sovětský svaz. Jednalo se samozřejmě především o Střední východ. Postupem času ambice narostly. Neokonzervativci si uvědomili, že se po rozpadu Sovětského svazu Spojené státy staly jedinou světovou supervelmocí.

Reagovaly na to koncepcí unilateralismu, tedy přesvědčením, že se Spojené státy mají stát „benevolentním hegemonem“ a rozšiřovat svobodu, demokracii a americké hodnoty včetně lidských práv. Jedním z hlavních cílů strategie bylo nepřipustit, aby Spojeným státům mohl v globálním měřítku vyrůst soupeř, který by dokázal zkřížit jejich plány jako Sovětský svaz.

Zde však došlo k osudové proměně způsobu šíření lidských práv. Do této doby byla položkou v katalogu „měkké síly“ USA, šířila se v balíčku vývozu amerického způsobu života spolu s rock and rollem a hollywoodskými filmy. Vměšování do vnitřních záležitostí vypadalo tak, že čas od času západní státníci pozvali disidenty na snídani, aby ukázali, že jim na lidských právech záleží.

Teď se stala argumentem při vývozu změny režimů včetně těch prováděných přímými vojenskými intervencemi i bez souhlasu OSN.

Probudíte ruský nacionalismus

Poznamenejme, že převládající diskurs, kterým demokratické i republikánské elity USA odůvodňují základní parametry americké zahraniční politiky, nespočívá v tom, že hlavním smyslem je demonstrace síly, ale že jde o veřejnou službu, kterou Spojené státy bezplatně udržují liberální světový řád, jenž slouží všem zemím na světě. Mají tím zejména na mysli volné moře umožňující volný obchod. V případě nutnosti však „nepostradatelný národ“ (Madelaine Albrightová) použije pro ochranu lidských práv sílu. Americký mesianismus má své stinné stránky.

V polovině devadesátých let Spojené státy řešily otázku bezpečnosti v Evropě. Jedním důvodem byla snaha států bývalé Varšavské smlouvy dostat se pod deštník NATO, druhým situace na Balkáně. George Kennan, jeden z největších znalců Ruska a autor Marshallova plánu, varoval, že rozšiřování NATO na ruské hranice je největší politickou chybou nastupujícího 21. století, protože to ohrozí vývoj demokracie v Rusku. Předpověděl, že tím NATO probudí ruský nacionalismus, což se použije jako důkaz, že to s Ruskem po dobrém nejde. To se také stalo.

Zavádění demokracie a tržního hospodářství po rozpadu SSSR provázelo nepředstavitelné zbídačení Ruska. Na „zlaté řece“ ruských surovinových zdrojů rýžovalo i mnoho západních pomocníků. Ruští zlatokopové se proměnili v oligarchy a rozebrali si stát. V „obyčejných“ Rusech divoká devadesátá léta zanechala pachuť podvodu a pocit ponížení. Tak si demokracii a tržní ekonomiku nepředstavovali.

Když v roce 1998 došlo k hospodářskému kolapsu, vypadalo to, že se z Ruska stane další zhroucený stát. Clinton Jelcinem pohrdal a nic ho nenutilo brát ohledy na názor Ruska, jak řešit situaci na Balkáně.

Putin zkrotil oligarchy a obnovil v Rusku fungování státu. Podařilo se mu to mnohem dřív, než mnozí očekávali. Konsolidace moci v Rusku musela nutně narazit na americkou strategii jediného hráče na hřišti. Putin se nejprve snažil stát partnerem: pomáhal USA po útoku na Světové obchodní centrum, ale rozšiřování NATO, vypovězení smlouvy o omezení antiraketových systémů, nelegální a nelegitimní intervence do Iráku, uznání Kosova, zejména však summit aliance v Bukurešti, kde Bush v roce 2008 prosadil větu o vstupu Gruzie a Ukrajiny do NATO, znamenal překročení červené čáry. Putin řekl, že nepřipustí rozšíření NATO na území republik bývalého Sovětského svazu kromě Pobaltí, které už v alianci bylo.

Když se usnesením osmělený gruzínský prezident Saakašvili čekající americkou pomoc pokusil odštěpeneckou Jižní Osetii začlenit silou zpět do Gruzie, vznikla krátká válka a vztahy mezi USA a Ruskem uvízly na bodu mrazu.

Putin získal Krym, ale ztratil Ukrajinu

Gambit o Ukrajinu rozehrála pro změnu EU. Neokonzervativci Carl Bildt a Radek Szikorski, ministři zahraničí Švédska a Polska, nabídli Ukrajině asociační dohodu s cílem zapojit Ukrajinu do obranné spolupráce se Západem, což by zrušilo její neutrální status. Jinými slovy výsledek by byl stejný, jako by Ukrajina vstoupila ho NATO, aniž by tam vstupovala. Když lavírující prezident Janukovyč dohodu odmítl a přijal Putinovu finanční nabídku, zklamaní Ukrajinci, kteří v EU pochopitelně viděli naději, se vzbouřili. Krize na Majdanu skončila krveprolitím po útoku snajprů na demonstranty i policejní jednotky a posléze pučem, v němž došlo k odstranění prezidenta Janukovyče. Rusko na to zareagovalo pomocí s uspořádáním referenda na Krymu. Právo na sebeurčení se realizuje činem, o ně se nežádá. Mluvit o Krymu jako o anexi je jednostranná západní interpretace, která ignoruje, že předtím došlo k porušení dohody o řešení ukrajinské krize mezi Ruskem, EU a USA. Západ byl překvapen. Fiona Hillová, členka Národní bezpečnostní rady Spojených států, řekla v debatě v Brookings institution, že si nedovedli představit, že by se Putin mohl postavit na odpor. Dodejme, že Szikorski s Bildtem dosáhli svého. Putin získal Krym, ale ztratil Ukrajinu.

Spojené státy se řídí od roku 1823 doktrínou prezidenta Monroea, která říká světu „ruce pryč od západní polokoule“. Rusko stejně jako Čína analogicky chtějí mít svoje sféry vlivu, v nichž nepřipustí projekci vojenské síly USA.

A tak teď máme na stole klíčové otázky současnosti. Má přednost státní suverenita, nebo lidská práva? Pokud mají přednost lidská práva, dává to Spojeným státům právo vyvážet demokracii, svobodu a lidská práva změnami režimů za použití síly? Mají všechny země skutečně právo vybírat si vojenské bloky podle své úvahy, nebo v reálném světě musí země brát – jako jihoamerické státy – na zřetel přání velmoci, která může prosazovat odlišný názor? Může někdo brát politiku „lidských práv“ vážně, když na straně těch, kteří je hájí, stojí země jako Saúdská Arábie?

Podle teorie ofenzivního realismu se každá velmoc v zápase o přežití snaží rozšířit svou moc. Vyplývá z ní, že pravidla v posledku určuje síla. Spojené státy tvrdí, že se jich jako ochránců lidských práv nikdo nemusí bát. Rusko a Čína považují takové používání lidských práv za pláštík cynické politiky rozšiřování sfér moci. Co je a bude výsledkem? Silové hry.

Další variantu teď vidíme na Ukrajině ve sporu o kontrolu plavby Kerčskou úžinou. V principu nejde o nic jiného, než že Rusko důrazně říká, že tak jako USA nestrpí ruskou základnu na Kubě, oni nestrpí NATO na Ukrajině. Jak spor dopadne, těžko říci. Jedno je jisté. Pokud by se Západu povedlo v Moskvě zinscenovat další barevnou revoluci, příští ruský prezident bude větší nacionalista než Putin. Ruská veřejnost liberálům nefandí, devadesátá léta jen tak z paměti nezmizí.

Categories
main_posts

US-část 3 Nebenevolentní hegemon

Jaký Západ si vybereme?

Jak upozornil v Právu Miloš Balabán, v poslední době se stala populární debata o tzv. Thúkydidově pasti. Britský profesor Graham Allison ve své knize Thúkydidova past uvedl, že ze šestnácti výměn hegemonů ve světových dějinách se jen čtyři obešly bez války. Řecký historik Thúkydidés vysvětloval válku mezi Aténami a Spartou tím, že hegemon Sparta sledoval s obavami rostoucí moc Atén a rozhodl se tomu čelit válkou.Teď se k Thúkydidově pasti blíží Spojené státy a Čína. Spojené státy si uvědomily, že mají poslední příležitost Čínu zastavit. Jak to chtějí udělat? Budeme-li si všímat činů americké administrativy a začneme je skládat jako puzzle, můžeme složit obrázek, který nám ukáže, co se asi bude dít dál. V okolí prezidenta Trumpa působilo a působí několik profilovaných osobností, které zřetelně formulovaly principy, na jejichž základě přijali své místo v administrativě.Nedávno na funkci ministra obrany rezignoval generál James Mattis. Ve svém rezignačním dopise napsal: „Během čtyř desetiletí služby jsem dospěl k pevnému přesvědčení, že se spojenci je třeba jednat s respektem a dávat dobrý pozor na škůdce a strategické soupeře. Musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom rozvíjeli mezinárodní řád prospěšný naší bezpečnosti, prosperitě a hodnotám. V tom nám solidarita spojenců velmi pomáhá.“
Vzhledem k tomu, že odchází pro neshody s Trumpem, můžeme usoudit, že prezident jeho stanovisko nesdílí. Pak se ovšem musíme poohlédnout po někom, jehož názory sdílí.

Zde je třeba si na prvním místě všimnout amerického obchodního zmocněnce Roberta Lighthizera. Jeho ekonomické názory prezident Trump sdílí. Lighthizer není žádný nováček. Působil už v administrativě prezidenta Reagana. Vychází z přesvědčení, že Spojené státy nemají být součástí multilaterálních uskupení, protože jim svazují ruce. V obchodních jednáních je pro Spojené státy nejvýhodnější, pokud jednají bilaterálně, tedy jeden s jedním.

Spojené státy mají s Čínou značný obchodní deficit a chtějí ho řešit. Hlavními cíli Lighthizera jsou otevření čínského hospodářství odstraněním sazeb a omezení vlastnictví. Dále ukončení čínských praktik, které podkopávají konkurenční výhody amerických podniků tím, že si vynucují přenos technologií jako podmínky pro přístup na čínský trh. Bloomberg nedávno uveřejnil článek, že jde o zveličené obavy, ale budiž. Určitě se bude jednat o výtkách, že Čína uměle podhodnocuje měnu.

Trumpovi se často předhazuje, že by jako odpůrce globalizace chtěl Spojené státy vrátit do éry izolacionismu. To si ovšem Lighthizer nemyslí. Je pro co nejsvobodnější obchod, ovšem za podmínek, které nediskriminují Spojené státy. Rozuměj: žádná mezinárodní organizace jim nebrání uzavřít pro ně co nejvýhodnější dohodu.

Pro otevření trhů nevylučuje ani použít nátlak. Momentálně se hraje s tarify. Čína ale stěží zapomněla, jak si v devatenáctém století Britové a Američané otevírali čínský trh opiovými válkami.
Jak asi bude vypadat americká zahraniční politika inspirovaná Robertem Lighthizerem, předvedl začátkem prosince v Bruselu americký ministr zahraničí Mike Pompeo při příležitosti schůzky ministrů zahraničí EU. Vpředvečer uspořádal Německý Marshallův fond přednášku, jejímž účelem mělo být posílení transatlantické spolupráce. Přednáška se jmenovala Obnovení role národních států v liberálním světovém řádu. Na první pohled je patrné, že se účel a název přednášky diametrálně liší.
Evropská unie je jednotný celní prostor. To znamená, že v záležitostech zahraničního obchodu až na výjimky nevyjednávají jednotlivé členské státy, ale unijní orgány. Jak se dá se základním určením EU sloučit obnova role národních států? Stěží. Posluchači proto museli být napjati.

Pompeo začal zdůrazněním, kolik úsilí po druhé světové válce USA věnovaly vybudování mezinárodních institucí, jež měly pomáhat udržovat liberální světový řád. Muži jako George Marshall věděli, že jenom silné vedení Spojených států podpořené přáteli a spojenci může sjednotit suverénní státy po celém světě, proto vybudovali nové mezinárod ní instituce, aby obnovili Evropu a Japonsko, stabilizovali měny a podpořili obchod. „Společně jsme založili NATO jako záruku bezpečnosti pro sebe a naše spojence. Podepsali jsme smlouvy, které kodifikovaly západní hodnoty svobody a lidských práv,“ začal Pompeo.

A dále řekl – americké vedení umožnilo největší rozkvět lidstva v moderní historii. Zvítězili jsme ve studené válce. Vyhráli jsme mír. Sjednotili Německo. Po skončení studené války jsme však umožnili, aby liberální řád začal korodovat. Někde jsme udělali chyby my, jindy vy a zbytek světa,“ skromně poznamenal Pompeo.

Pak začal upozorňovat na problémy. Multilateralismus se proměnil v samoúčel. Platí, že čím více podepíšeme smluv, tím budeme bezpečnější? Klíčová otázka dneška zní: funguje systém pro všechny lidi na světě? Pompeo pokračoval výčtem selhání: mírové mise OSN se vlečou, mír je v nedohlednu. OSN je zaujatá proti Izraeli. O tom, že sdružuje státy toužící po míru, se dá pochybovat.

Jako člověk z byznysu připomněl, že Světová banka a MMF byly založeny proto, aby pomohly obnovit válkou zničené země a podpořily soukromé investice a růst. Dnes zemím, které nezvládly řízení svých ekonomik, radí úsporná opatření, která brání růstu a vytlačují soukromý sektor.

Brexit budíčkem

Zde v Bruselu EU a její předchůdci přinesli prosperitu celému kontinentu, konstatoval Pompeo. Evropa je největší obchodní partner USA a váš úspěch nesmírně prospěl naší prosperitě. Ale když nic jiného, tak brexit byl politickým budíčkem. Skutečně dává EU přednost zájmům jednotlivých zemí a jejich občanů před zájmy byrokratů zde v Bruselu?

Absenci vedení zneužili špatní hráči ke svému prospěchu – to je otrávené ovoce nedostatku amerického vedení, poznamenal Pompeo. Ostře zkritizoval Čínu za krádeže duševního vlastnictví, vynucování přenosu technologií, omezování trhu a hrubé porušování lidských práv.

Ještě ostřeji zkritizoval Irán a Rusko, kterému vytkl intervenci na Ukrajině, aféru Skripal a dlouholeté porušování smlouvy o omezení raket středního doletu.

Než nakreslíme cestu vpřed, musíme složit účty za dnešní fungování světového řádu, vyzval Pompeo. Podle něj prezident Trump jako principiální realista chápe, že nic nemůže nahradit národní stát v roli garanta demokratických svobod a národních zájmů.

Bezpečný svět trvale vyžaduje americkou odvahu na světové scéně. Pokud budeme ignorovat naši odpovědnost k institucím, jež jsme vytvořili, jiní je zneužijí.

Pompeo odmítl výtky, že Amerika jedná unilaterálně. Musíme znovu potvrdit svoji suverenitu, reformovat liberální mezinárodní řád a přejeme si, aby nám k tomu naši přátelé pomohli a uplatnili přitom svoji suverenitu. Nechceme, aby mezinárodní řád naše občany kontroloval. Usilujeme o to, aby jim sloužil. Amerika hodlá vést – nyní a navždy.

Pod vedením prezidenta Trumpa naše přátelé v mezinárodním systému neopouštíme, naopak, tvrdil Pompeo. Mezinárodní instituce mají pomáhat spolupráci, jež podpoří bezpečnost a hodnoty svobodného světa, jinak musí být upraveny nebo zrušeny, pokračoval.

Při porušení smluv je nutné viníky konfrontovat a smlouvy opravit nebo zrušit. Slova musejí mít závažnost. Naše vláda tedy v souladu se zákonem ruší nebo mění zastaralé a škodlivé smlouvy, obchodní ujednání nebo jiné mezinárodní závazky, které neslouží našim suverénním zájmům či zájmům našich spojenců, prohlásil Pompeo.

Jako příklad uvedl Pařížskou dohodu o klimatických změnách, která by podle něho znamenala, že se z peněz amerických daňových poplatníků budou platit znečišťovatelé v Číně. Místo toho vláda uvolnila prostor pro inovace americkým energetickým společnostem. Bude z toho mít prospěch celý svět, ujišťoval Pompeo.

Opakoval známé věci o postoji USA ke smlouvě s Íránem, zmínil nové projednání smlouvy NAFTA v zájmu amerických dělníků.

Řekl, že americká vláda pracuje na změně fungování Světové banky a MMF, aby zastavil půjčování peněz zemím, které se mohou obrátit na kapitálové trhy, a chce omezit financování rozvojových bank z veřejných peněz.

Ostrou kritiku si vysloužil Mezinárodní trestní tribunál v Haagu. Pompeo tribunál odsoudil, že se snaží vyšetřovat Američany v souvislosti s válkou v Afghánistánu. Hrozba pro Američany může znamenat hrozbu i pro spojence v NATO, dodal. Zeptal se, jestli tribunál skutečně slouží původně zamýšlenému účelu.

Dva roky vlády prezidenta Trumpa podle Pompea ukazují, že ani nenarušuje stávající instituce, ani neopouští americkou vůdčí roli, naopak. V nejlepších tradicích naší demokracie se snažíme semknout vznešené národy světa, abychom vybudovali nový liberální řád, který zabrání válkám a přinese větší prosperitu všem, prohlásil slavnostně Pompeo.

Podporujeme instituce, u nichž věříme, že se dají zlepšit, aby pracovaly v souladu jak s americkými zájmy, tak se sdílenými hodnotami. Uvedl tři: SWIFT, Iniciativu pomáhající bránit rozšiřování jaderných zbraní, a pro USA jednu z nejdůležitějších mezinárodních institucí NATO. Je to pro nás nepostradatelná instituce. Prezident Trump chce, aby každý platil férový podíl a přispěl tím ke schopnosti odstrašit nepřítele a bránit národy našich zemí, uvedl Pompeo.

Nakonec vyzval k odvaze ve vzájemné spolupráci vytvořit mezinárodní instituce, které budou agilní, budou respektovat národní svrchovanost, budou plnit svůj účel a zabrání tomu, aby se mocným zemím podařilo vtisknout světovému řádu neliberální podobu.

Není to chaos

Podle mého názoru se jedná o mimořádně důležitou řeč. Jednání prezidenta Trumpa se často označuje jako chaotické.

Občas se tvrdí, že do mezinárodní politiky zanáší praktiky z realitního byznysu. Vezmeme-li však v potaz teoretické zázemí Roberta Lighthizera a výzvu ministra Pompea k rozbití současné struktury mezinárodních institucí, měli bychom uvážit jiný závěr. Nejde o chaos. Čas liberální hegemonie globalistů střídá čas nebenevolentní hegemonie amerických jestřábů. John Bolton, poradce pro národní bezpečnost, jeden z klíčových zastánců intervence v Iráku, OSN považuje za škůdce.

Spojené státy se rozhodly rozbít multilaterální krunýř a přejít na politiku, v níž mohou co nejvíce využít svoji hospodářskou a vojenskou sílu. Mattisův respekt vůči spojencům nahrazuje Pompeova výzva: Jste suverénní země. Od nynějška na věčné časy povedou suverénní Spojené státy svět k bezpečí a prosperitě. Můžete se suverénně rozhodnout postavit se pod náš prapor.

Alternativa? Uvidíte. Z Pompeovy řeči plyne, že o postbrexitovskou EU Spojené státy nestojí. SWIFT je důležitější, dají se s ním lépe prosazovat sankce. A v NATO Británie zůstane.

Není náhoda, že mluvíme o politické ekonomii. Politika a byznys jsou siamská dvojčata, která se od sebe oddělit nedají. Případ firmy Huawei je názornou ukázkou. Firma dnes disponuje špičkovou technologií za velmi přijatelnou cenu. Nebylo tomu tak vždy. Před 15 lety si několik amerických firem stěžovalo, že Huawei kopíruje jejich výrobky. Některé země ji podezřívají z tak úzkého spojení s čínskou vládou, že existuje nebezpečí zneužití informací, které může mít jako dodavatel technologií k dispozici, i když zmiňované kopírování dat ze sítě Huawei na čínské servery mohlo souviset se sběrem reklamních dat.

Co k tomu říci? Když Eric Snowden v roce 2012 zveřejnil, čím se zabývá Národní bezpečnostní agentura USA, zveřejnil také, že napíchla firmu Huawei a získala zdrojový kód jejího operačního systému. K tomu mají státy tajné služby.

Teď je třeba zvážit několik věcí. Každý stát má právo chránit komunikační sítě, které jsou významné pro jeho bezpečnost. Co když je ale pravým problémem firmy Huawei její technologický a komerční úspěch?

Dokud Čína používala stejnou strategii jako Japonsko a kopírovala, co viděla, USA přesto s firmou spolupracovaly. Byla v nízkoplaceném segmentu produkčního řetězce a americké podniky na tom vydělávaly. Huawei už ale nekopíruje. Co se týče bezpečnosti, zranitelný je každý operační systém Android, nejen ten od Huawei. Že ale šéfové americké armády a zpravodajských služeb nechtějí připustit instalaci sítí Huawei, se dá pochopit. Nemají důvěru k soupeřící velmoci. Ovšem stěží pak mohou namítat něco proti tomu, že si Čína chrání svoji komunikační infrastrukturu.

Cílem USA je zabránit Číně v realizaci strategie Made in China 2025. Podle této strategie vyhlášené v roce 2015 by v roce 2025 Čína měla stát na špičce produkčních řetězců v deseti oblastech, například ve vyspělých informačních technologiích, automatizaci a robotice, letectví, vyspělé lodní a kolejové přepravě atd.

Pokud by se plán podařilo splnit, znamenalo by to, že by čínské příjmy z obchodu vzrostly o miliardy dolarů, protože by se dostala do segmentu, kde se sbírá globální smetana. To už vadí hodně a Spojené státy nechtějí nečinně přihlížet. Vzorem pro čínskou strategii byla německá průmyslová strategie průmysl 4.0 z roku 2011. Každá taková strategie vyžaduje součinnost vlády a trhu.

Jaký Západ si vybereme?

Otázka pak zní, jestli jsou vládní zásahy slučitelné s tržní ekonomikou a neznamenají nepřípustné porušení rovnosti soutěže. Tomu se v budoucnosti bude nepochybně Robert Lighthizer věnovat. Doufejme, že s větší profesionalitou, než v politice předvádějí Mike Pom peo a John Bolton. Benevolentního hegemona proglobálních neokonzervativců střídá Trumpův hegemon, který benevolenci odložil v šatně. Vracejí se časy Theodora Roosevelta „hovoř tiše, ale s kyjem v ruce“.

Jaké z toho plynou závěry pro naši konkrétní politiku? Velmoci nejsou sentimentální, na vděčnost se nehraje. Míchat občanskou etiku do mezinárodní politiky znamená, že jsme se z dějin nic nenaučili. Představa, že když budeme poslouchat na slovo každé přání velkého spojence, on se nám za to odmění tím, že nás ochrání, je zpozdilost. Zažili jsme to v Mnichově, neměli bychom stejnou chybu opakovat podruhé. Vzpomeňme, jaké vděčnosti se dočkali Kurdové.

Pro nás změna americké politiky ovšem znamená zásadní křižovatku. Je těžké si představit, že by Evropská unie bez protestů přijala Pompeův plán na svoje rozpuštění. Vždyť americká intervence v MMF může znamenat kolaps eurozóny. S transatlantickou jednotou je zatím amen. Budeme si muset vybrat jeden ze dvou Západů. Dá se očekávat, že se čeští příznivci prezidenta Trumpa nadšeně postaví pod americké prapory a budou toužit po rozkulačení EU.

Postbrexitová kocovina spolu s latentní krizí eurozóny, růstem nacionalismů a americkým tlakem mohou vyvolat podstatné změny v EU. Západní členové bez britské koule na noze hodlají pokračovat v prohloubení spolupráce a mohou se chtít zbavit kverulantů. Nezdá se mi, že by česká politika, natož veřejnost, byla připravena na otázky, které bude muset v blízké budoucnosti řešit. Jaký Západ si vybereme?

PRÁVO STŘEDA 16. LEDNA 2019 STRANA 7 (Autor je šéfredaktor Listů)

Categories
main_posts

Co zavinil Beneš v únoru 1948?

Teorie ofenzivního realismu profesora Johna Mearsheimera z University v Chicagu konstatuje, že mezinárodní vztahy se liší od vnitrostátních tím, že v nich neexistuje centrální moc, která by rozhodovala spory. Proto podle něj jediný způsob, jakým může velmoc zajišťovat svoji bezpečnost, spočívá v tom, že se snaží o co největší moc, protože nikdy neví, jakou intriku proti ní může soupeřící velmoc použít. Empirické doložení své teorie předvedl v knize Tragédie velmocenské politiky.

Stojí za povšimnutí, že v Mearsheimerově teorii nezáleží na tom, jaké je vnitřní uspořádání států. Řídí se svými zájmy a ohledem na svou bezpečnost, ať jde o demokracii nebo o autoritativní režim. Realistická teorie zahraničních vztahů je u nás málo oblíbená. Připadá nám cynická.

My máme tendenci dějiny personalizovat. Oblíbeným terčem je přitom prezident Beneš. Stál u kormidla státu ve dvou zlomových okamžicích, jak v době mnichovské krize v roce 1938, tak v době Vítězného února o deset let později.

Nedávno jsme si připomněli sedmdesáté výročí únorové krize a až na ojedinělé výjimky se na jeho hlavu opět snesla přísná kritika. Přestaňme Beneše šetřit, volá Petr Pithart. Běžně se mu vyčítá komplex z Mnichova, naivita vůči Stalinovi, souhlas s odmítnutím Marshallova plánu, a hlavně selhání v únoru 1948. Přitom vesměs se předpokládá, že jsme zahraničněpolitickou orientaci měli ve svých rukách.

Upřímně řečeno, mám o tom značné pochybnosti. Druhou světovou válku vyhrála koalice velmi nepravděpodobných spojenců. Připomeňme si, jak vznikla. Francie měla se Sovětským svazem smlouvu o vzájemné pomoci. Měla ji i s Československem. Velká Británie měla smlouvu pouze s Francií, tedy se Sovětským svazem i s Československem byla vázaná pouze nepřímo. Když se v Mnichově Velká Británie a Francie rozhodly Československo předhodit Hitlerovi, pochopil to Stalin tak, že dávají Hitlerovi zelenou pro útok na Sovětský svaz. Mearsheimer to ve své knize uvádí jako příklad tzv. buck passing, zaujetí pozice nezúčastněného pozorovatale, kdy to Stalin Západu vrátil smlouvou Ribbentrop-Molotov. Tím dal Hitlerovi zelenou k napadení západní Evropy, čehož on bez váhání využil. Stalin se mezitím pokusil vytvořit si nárazníkovou zónu obnovením hranic carské říše: Obsadil Pobaltí, část Polska a pokusil se obsadit i Finsko, což se mu nepodařilo. Doufal, že se střetu s Hitlerem vyhne. Nevyšlo to. V létě 1941 Hitler napadl Sovětský svaz.

Británie, osamocená ve válce s Hitlerem, se rozhodla Sovětskému svazu pomoci. Churchill si byl vědom, že pokud Sovětský svaz padne, znamená to smrtelné nebezpečí pro britskou říši i samotnou Británii. Vtipkuje o tom, že v takové situaci by se spolčil i se samotným Satanem.

Půl roku na to, po japonském útoku na Pearl Harbor vstupují do války Spojené státy, v té době nejsilnější hospodářská mocnost na světě. Tak vznikla ta nepravděpodobná koalice, která si nevěřila ani nos mezi očima. Stalin byl přesvědčen, že spojenci neotevírají druhou frontu, protože chtějí, aby Sovětský svaz vyšel z války maximálně oslaben. Podle knihy Daniela Yergina Otřesený mír dokud prezident Roosevelt žil, prosazoval „jaltský“ přístup k SSSR. Předpokládal, že se SSSR po válce stane kooperativní velmocí, která bude pochopitelně chtít prosadit svoje sféry vlivu. Po jeho smrti se však kormidla americké zahraniční politiky chopila skupina diplomatů a politiků, vycházející z předpokladů, kterým Yergin říká „rižské axiomy“ že se Stalin bude snažit rozšířit komunismus po celém světě a zastavit se dá jenom silou. Sem patřili mj. Winston Churchill, diplomat George Kennan a nový americký prezident Harry Truman.

Fakt, že Stalin nepřipustil návrat londýnské exilové vlády do Polska, vedl Churchilla k tomu, že koncem května 1945 nechal vypracovat plán operace Nemyslitelné. Cílem plánu bylo „vnutit Rusku vůli Spojených států a Britského impéria ohledně Polska.“ V pozadí stály obavy, že Stalin využije své obrovské armády v Evropě k tomu, aby se spojil s Japonskem a dobyl západní Evropu.

Operace měla začít 1. července 1945 – čtyři dny před volbami v Británii překvapivým útokem 47 britských a amerických divizí v oblasti Drážďan na střed sovětských linií. Operace se měly také účastnit polské jednotky a 100 000 vojáků wehrmachtu. Nakonec byla operace vyhodnocena jako příliš riskantní. Zdůrazňuji: jde o květen 1945. Je však třeba poznamenat, že takové informace máme jedině díky přístupnosti západních archivů, dokonce na internetu. U sovětských archivů nám taková možnost schází, proto mohou být některá líčení jednostranná.

Stalin však dodržel slib a Japonsku vyhlásil válku.
Úspěšné nasazení jaderných zbraní v Japonsku vedlo americké vojenské plánovače k plejádě úvah o tom, jak s jejich pomocí čelit převaze konvenčních sil Rudé armády. Měli strach, že sověti dobudou západní Evropu – kromě Velké Británie – , dál Irán, Mandžusko, Koreu, severní Čínu během několika týdnů nejvýš měsíců.

V dalším vývoji mezinárodních vztahů sehrálo klíčovou roli Řecko. V boji proti německé a italské okupaci získali významný vliv partyzáni úzce navázaní na řeckou komunistickou stranu. Exilová vláda v Káhiře neměla v Řecku žádný vliv. Partyzáni oslabili kolaborantskou vládu natolik, že rozsáhlému území na severu vládli sami. Když koncem roku 1944 nacisti odešli a Britové přivezli z Káhiry exilovou vládu, která se opírala o jejich jednotky, došlo ke střetu, z kterého vznikla občanská válka. Churchill nechtěl, aby se v Řecku dostali k moci komunisti, tak v občanské válce stál na straně exilové vlády. Když Británii docházely zdroje, požádal Trumana o pomoc. Řečtí komunisti přitom nebyli figurky Moskvy. Podporoval je Tito, nikoliv Stalin. Kvůli podpoře řeckých komunistů dokonce došlo k rozkolu mezi Moskvou a Bělehradem.

Truman byl prezident za demokraty v čase, kdy obě komory Kongresu ovládali republikáni. Protože se bál nařčení, že za Churchilla tahá kaštany z ohně, a aby si zajistil hladký průběh schválení pomoci Řecku a Turecku pozval si senátora Arthura Vandenberga na schůzku s ministrem zahraničí Georgem Marshallem a jeho zástupcem Deanem Achesonem. Acheson na schůzce vyložil nástin pozdější teorie domina, v níž komunistické státy přirovnal k shnilému jablku, které nakazí všechna ostatní v košíku. Vandenberg doporučil Trumanovi, aby předstoupil před Kongres a „pořádně vyděsil americký lid“. Řekl bych, že se mu to povedlo dokonale.

Truman v březnu 1947 přednesl v Kongresu působivou řeč, kterou řada historiků považuje za začátek studené války. Dal státům světa na výběr: buď chtějí reprezentativní vládu a svobodu jednotlivce nebo represivní systém s kontrolou tisku a rozhlasu a zfalšovanými volbami. Zavázal Spojené státy k podpoře každého „svobodného lidu“, který klade odpor ozbrojeným menšinám nebo je podroben vnějšímu tlaku. Prohlásil, že pokud Řecko a Turecko nedostanou americkou hospodářskou a vojenskou pomoc, zvítězí v nich komunisti. „Sama existence řeckého státu je dnes ohrožena teroristickými aktivitami několika tisícovek ozbrojených mužů vedených komunisty, kteří neuznávají vládní autoritu“, řekl Truman. Z řeckých komunistů, kteří vedli heroický boj proti italským a německým okupantům, se rázem stali teroristé. Z poznámek k přípravě Trumanovy řeči vyplývá, že v pozadí byly obavy o přístup k ropě na Středním východě.

Spojené státy se Trumanovou doktrínou staly největší mocností, ale dostaly do rozporu, kterého se od té doby nezbavily. Chtějí podporovat svobodné lidi. Jenže svobodní lidé mohou chtít volit i komunisty. Pro stoupence „rižské“ linie naprosto nepřijatelné. Komunismus je otroctví, shnilé jablko, chce-li někdo komunisty, je to jenom důkaz komunistické touhy po světovládě. Jahve v ráji dal člověku svobodu utrnout jablko ze stromu poznání, Trumanovci ne. Vol svobodně, ale správně. A tak USA podporují v Řecku režim, který s demokracií moc společného nemá. Později i fašistický převrat. V posledku podporují libovolné režimy za předpokladu, že jsou antikomunistické. Taková politika se ovšem obtížně hájí před výtkami pokrytectví a dvojích standardů.

Strach je velmi užitečný politický nástroj. To věděl už Machiavelli. Američtí vojenští plánovači měli v době první jaderné zkoušky v Sovětském svazu k dispozici víc než sto jaderných bomb. Spojené státy zároveň budovaly desítky vojenských základen obkličujících Sovětský svaz. Jak předpokládá Mearsheimer, přesto dál vymýšleli nejhorší možné scénáře. Ovlivnili tím psychiku vojenského velení i politiků. Při zpětném pohledu je evidentní, že si Spojené státy nakreslily na zeď tak velikého čerta, že se ho samy začaly bát. Sovětský svaz nikdy nebyl schopen dosáhnout cílů, které předpokládaly americké scénáře. Na začátku roku 1950 se na scéně objevuje senátor McCarthy a strach se mění na Rudou hrůzu. Ameriku zachvacuje hon na čarodějnice.

Bohužel, nedovíme se, jestli by „jaltský“ přístup prezidenta Roosevelta založený na respektu ke Stalinovi, dokázal nástup studené války zpomalit. Ani zkušený diplomat George Kennan si zpočátku neuvědomil, že Stalin nechtěl vyvážet revoluci, že komunismus má v různých zemích různou genezi a nebyl podřízen Moskvě. Stalin navíc komunistům, jejichž loajalitu si nevyzkoušel, nevěřil. Konec konců řecké partyzány, kteří tak děsili Trumana, podporoval Tito v rozporu s přáním Stalina. Kennan teprve později pochopil, že zadržování Sovětského svazu se mělo dít diplomaticky, nikoliv vojensky, protože se komunistům kvůli vnitřním sporům nepodaří udělat jednotný blok. Ale to už jeho přítel jestřáb Paul Nitze prosadil dokument Národní bezpečností rady číslo NSC-68 a závody ve zbrojení se rozeběhly na plné obrátky.

Pro nás je důležité, že po jednání se Stalinem v Moskvě v dubnu 1947 si americký ministr zahraničí Marshall uvědomil, že Stalin počítá automatickým příklonem zbídačelé západní Evropy ke komunismu. Původní přísný plán ministra financí Morgenthaua, který předpokládal deindustrializaci části Německa, se rozhodl nahradit programem rozsáhlé hospodářské pomoci, aby se Německo neuvrhlo do hospodářské krize jako po první světové válce.

Leč Marshallův plán přišel až po Trumanově doktríně. Jakou reakci na ochotu české vlády Marshallův plán přijmout mohli Klement Gottwald a Jan Masaryk v Moskvě čekat?

Po Trumanově doktríně se hospodářská pomoc přece proměnila na strategický nástroj pro zadržování SSSR. Stalin druhou světovou válku dosáhl vytvoření nárazníkového pásma, jaké neměla ani carská říše. V Československu byl uran v době, kdy se stal klíčovou strategickou surovinou. Lze si představit, že by jakýkoliv prezident České republiky dokázal přesvědčit Stalina o tom, že se Československo má stát součástí Západu? A udělat tisícikilometrový zářez do nárazníkového pásma? Když Stalin měl Rudou armádu v Rakousku, Maďarsku, Polsku, a ve východním Německu? A Západ se jí strašně bál?

Pochybuji. Určité dějinné situace jsou tragické proto, že nemají dobrá řešení. Proto se taky Mearsheimerova kniha jmenuje Tragédie velmocenské politiky. Dokud FDR držel „jaltský“ přístup k SSSR, byla Benešova politika racionální. Když se politika USA otočila o 180 stupňů, mohl Beneš vmanévrovat Československo do západního bloku jedině za předpokladu, že by to Západ mocensky zajistil. To Západ udělat nechtěl, stejně jako nehnul prstem při maďarském povstání v roce 1956 stejně jako po „bratrské pomoci“ v roce 1968.

Kritici Benešovy politiky by měli zvážit, že i kdyby Beneš zapomněl na Mnichov a už v Londýně se podle jejich přání vymezil ostře protisovětsky, nejspíš se z exilu nevrátil stejně jako polská vláda, a komunisti by zde převzali moc o několik let dřív, než v únoru 1948.

Poznámku na závěr, když si čtu rozhovor Petra Pitharta na aktuálně.cz, doc. Hlaváčka také zde na aktuálně.cz, či poslouchám Pavla Kosatíka ve veřejnoprávním rozhlase, vesměs vysokoškolské pedagogy, musím si klást otázku, s jakou znalostí historie vstoupí do života dnešní generace vysokoškolských studentů. Jestli bude dál bez znalosti kontextu recyklovat černobílé české mýty, nebo si začne shánět relevantní, bohužel, většinou cizojazyčnou literaturu.

Categories
main_posts

Mnichov a Únor pohledem zvenku

Jiný pohled na osmičková výročí

Kulatá výročí historických událostí obvykle na určitou dobu vyvolají pozornost médií. V novinách, časopisech, v televizi se objeví pořady věnované výročí, k němuž kalendář právě doputoval. Obvykle se každé výročí „slaví“ zvlášť, takže z českých dějin vzniká lehce chaotická mozaika. Podle mě zatížená implicitním předpokladem, že jsme jako suverénní stát byli v každém okamžiku svého štěstí strůjcem. Neklademe si otázku, jaké jsme měli skutečné možnosti zásadní uzly našich dějin ovlivnit.

Kdyby se na prvního máje 1914 postavila na Václavské náměstí novodobá Libuše a prohlásila, že se za 34 let bude 1. máj slavit ve společném státě Čechů a Slováků, v němž česká část bude ležet v historických hranicích českého království, a nebudou v ní Němci, nejspíš by jí vůdčí duchové českého národa, Masaryka nevyjímaje, doporučili léčbu v právě zřízeném Královském českém zemském ústavu pro choromyslné v Bohnicích. A přesto by měla pravdu.

Způsob, jakým k tomu zázraku došlo, umožňuje získat představu. jak se v reálných dějinách proplétají trendy s naprostými nahodilostmi. Za necelé dva měsíce po věštbě naší Libuše v Sarajevu zastřelili arcivévodu Ferdinanda d’Este, následníka trůnu. Proč následník do Sarajeva jezdil? Vždyť věděl, že tam je horká půda. Uzavřel morganatický sňatek s krásnou hraběnkou Žofií Chotkovou. Na vídeňských oficiálních ceremoniálech, v nichž vystupoval jako následník trůnu, ho nesměla doprovázet. Když vystupoval v roli velícího generála na vojenské přehlídce, mohla stát po jeho boku. A tak proto, že ji miloval, radši než do Vídně ji vzal do Sarajeva. A tam srbští maturanti, kteří v přítomnosti následníka trůnu v Sarajevu viděli provokaci, zpackali atentát. Jednomu selhala zbraň, druhému se zželelo krásné hraběnky, třetí hodil bombu, ale netrefil se, čtvrtý odešel. Tak to aspoň vnímal Gavrilo Princip, další z atentátníků, sedě na chodníku před malou restaurací u cesty, na níž ke svému úžasu uviděl stát automobil s arcivévodou, hraběnkou a sarajevským guvernérem. Šoférovi nikdo neřekl, že se nemá vracet. Vyskočil na blatník, zastřelil arcivévodu, chtěl zastřelit guvernéra, ale zastřelil hraběnku.

Uvedl tím do chodu proces, který měl být trestnou výpravou proti Srbsku i když srbská vláda s atentátem nic společného neměla. Už v září 1914 se vídeňské noviny ptaly, jak to, že ta akce trvá tak dlouho. Z nahodilosti se vyvinula světová válka, která zničila Evropu a s ní starý svět. Po jejím skončení tradiční velmoci, které po staletí určovaly osud střední Evropy, Rakousko-Uhersko, Německo a Rusko buď přestaly existovat, nemo byly zdecimované. Jedině za tohoto předpokladu mohla proběhnout versailleská konference a vzniknout Československo. Bez sarajevského atentátu by první světová válka nezačala, přinejmenším určitě ne 28. července 1914. Kdoví, jestli vůbec. Válka nevyhnutelná nebyla.

Od počátku ale bylo jasné, že zbylé mocnosti – Německo a Rusko – nezůstanou slabé napořád. Z velmocí, které měly ve Versailles rozhodující slovo tedy Francie a Velké Británie, měla o střední Evropu zájem jenom Francie. Británie nesouhlasila s tím, jak tvrdé podmínky reparací Francie uložila Německu, a když si Hitler začal nárokovat odstranění křivd způsobených versailleským systémem, našel v Británii řadu ochotných uší. Děsivá představa, že by v Evropě mohla vypuknout nová válka, vedla k tomu, že Británie byla ochotna Hitlerovi učinit rozsáhlé ústupky – na československý účet. Německé propagandě se podařilo československou problematiku prezentovat jako pokus Čechů upírat Němcům právo na sebeurčení, jehož se pro sebe dovolávali.

Hitlerovi paradoxně nahrála i smlouva o vzájemné pomoci, kterou se Sovětským svazem uzavřela Francie i Československo. Jak dokládá řeč ministra školství Ivana Dérera pronesená v rozhlase 30. září 1938, v níž vysvětluje, proč československá vláda přijala mnichovskou dohodu.

Opustení od tých, ktorí nám sľubovali pomoc, a opierajúc sa jedine na sovietské Rusko, váľka by mohla dostať pre nás veľmi nebezpečný charakter.
Československo by bolo označené ako exponent sovietskeho Ruska a susedia naši, ale i západní priatelia naši, považovali by túto váľku ako váľku komunizmu proti európskej civilizácii a my ocitli by sme sa v otvorenom nepriateľstve so západným svetom. Do takej katastrofálnej situácie žiaden zodpovedný štátnik našu vlasť postaviť nemohol a nesmel.
Těžko přecenit, jaký ta řeč musela mít dopad na obraz světa v hlavách posluchačů.

Podíváme-li se na situaci s odstupem, je evidentní, že alternativní politika vůči té, kterou prvorepublikové vlády provozovaly, neexistovala. Československo nemohlo udělat krok stranou a najít si nějakou lepší koalici, která by zajišťovala jeho budoucnost. Polsko se pokusilo o koalici s Hitlerem a štěstí mu to nepřineslo. Až do Mnichova jsme se plusmínus řídili Masarykovými ideály, viz pomoc německým antifašistům.

Druhá republika byla křeč, vyvolaná střetem s nacistickým pokusem o světovládu a zradou spojenců. Vždyť Československo nikdy nepočítalo s tím, že povede válku s Německem samo. Chtělo se jako nepotopitelná letadlová loď obětovat v boji za Demokracii po boku našich spojenců. Proto byla jejich zrada prožívána tak trpce.

Tvrzení, že jsme se měli v mnichovské krizi bránit, spíš vypovídá o romantismu a komplexu méněcennosti části české inteligence. Dánové svůj Mnichov prožili taky a zdaleka z toho nemají mindrák jako my. Možná proto, že se jejich politická reprezentace během německé okupace chovala podstatně jinak než protektorátní vláda.

Mnichovská dohoda měla pro další vývoj větší význam, než se běžně má za to. Stalin, který do Mnichova pozván nebyl, ačkoliv Francie měla smlouvu se SSSR, ji pochopil jako krok, kterým Západ zaujal pozici nezúčastněného pozorovatele a otevírá Německu cestu na východ. Když během léta 1939 zjistil, že Francie s Anglií nemají vážný zájem se Sovětským svazem jednat o obraně před Hitlerovým útokem, předvedl paktem Ribbentropa s Molotovem figuru nezúčastněného pozorovatele sám a otevřel Hitlerovi cestu k útoku na Západ. Přitom si vytvářel nárazníkové pásmo zhruba v rozsahu, jakým disponovala carská říše. Nic z toho neomlouvá zločiny, kterých se přitom dopouštěl. Prof. Steven Kotkin, člen Rady pro zahraniční vztahy, v druhém díle své rozsáhlé monografie o Stalinovi příznačně nazvaném Čekání na Hitlera přesvědčivě dokládá, že Stalin měl z Hitlera strach. Zejména se obával paralelní války s Německem a s Japonskem. U nás dnes tolik rozšířená představa, že pakt Ribbentropa s Molotovem znamenal rozdělení světa mezi SSSR a Německo, je politováníhodný omyl plynoucí z módního antikomunismu.

Československá vláda byla varovaná, že kdyby odmítla mnichovskou dohodu a vyvolala válku, pak by i v případě jejího vítězného ukončení Československo nebylo obnoveno v předmnichovských hranicích. Takže pouze přijetí mnichovské dohody otevíralo šanci, že diktát z Mnichova bude v budoucnosti odčiněn.
Jak víme, trvalo šest let, než byla německá a japonská válečná mašinérie zlomena. Mnichovská dohoda byla během války anulovaná, po válce v rámci překreslení hranic velmoci schválily transfery obyvatel, aby se minimalizovala existence menšin. Svět se však nevrátil do bezvládí roku 1918.

Německo sice bylo opět v troskách, ale Sovětský svaz měl v Evropě třistatisícovou armádu a strategický cíl: nepřipustit nové ohrožení ze strany Německa. Prezident Roosevelt ještě v Jaltě v únoru 1945 vycházel z toho, že Sovětský svaz po válce bude „normální“ velmocí, která si definuje národní zájmy stejně jako Spojené státy. Přredpokládal, že svět bude po válce řídit „velká čtyřka“ : USA, Velká Británie, Rusko a Čína. Proto také souhlasil s plánem na deindustrializaci Německa. Leč po jeho smrti v dubnu 1945 došlo v americké politice k zásadnímu obratu. Američtí politici začali považovat Sovětský svaz za expanzionistickou velmoc, již jedině síla může zamezit ve snaze vyvážet komunismus do celého světa.

Zdá se, že roli ideologie na neštěstí notně přecenili. Letos v únoru vyšla kniha historika Benna Steila: Marshallův plán aneb rozbřesk studené války, v níž autor dokládá, že ve skutečnosti Stalinovi nešlo o ideologii ale o geopolitiku. Tvrdí v ní např., že si jak americký ministr zahraničí George Marshall, tak diplomat George Kennan – duchovní otec Marshallova plánu -, byli dobře vědomi, že jeho vyhlášení nejspíš povede k utužení Stalinovy kontroly nad východní Evropou, ale považovali to za přijatelnou cenu, kterou je třeba zaplatit za to, aby se komunismus nerozšířil do západní Evropy a do Německa. Ovšem právě snahu obnovit hospodářskou sílu Německa Stalin považoval za nejzávažnější nepřátelské gesto, protože se bál, že ho Západ chce použít k novému útoku na Sovětský svaz.

Konec konců už v prosinci 1945 američtí plánovači počítali, kolik jaderných pum by stačilo na Sovětský svaz.

Marshallův plán byl navržen 5. června 1947. V červenci jeli Klement Gottwald a Jan Masaryk informovat Stalina, že ho československá vláda jednomyslně schválila. To je velmi zajímavý moment. Ukazuje jednak, že československá vláda nechápala, že vyhlášení Trumanovy doktríny zadržování SSSR v březnu 1947 bylo vyhlášením studené války a že Marshallův plán je její součástí, jednak že si vláda neuvědomovala, jaké je reálné postavení Československa v rámci tvořícího se poválečného uspořádání Evropy. Jan Masaryk si myslel, že do Moskvy jede jako představitel suverénního státu! Cesta do Moskvy přesvědčivě dokazuje, že Klement Gottwald svou národní cestu k socialismu myslel vážně. Dlouho mu tu iluzi Stalin nedovolil.

Československo se opět ocitlo v poli sil, které domácí politika nebyla s to ovlivnit. Na rozdíl od mnichovské krize, v níž role vnějších faktorů byla evidentní, v případě únorové krize převládá názor, že ji domácí politika ovlivnit mohla. Pochybuji o tom. Blokové rozdělení Evropy bylo zpečetěno Trumanovou doktrínou. Kdyby tehdejší obyvatelstvo Československa tvořili dnešní antikomunisti a ne lidé, kteří byli Sovětskému svazu vděčni za osvobození, znamenalo by to pouze, že by Rudá armáda přijela o 20 let dřív. Byla ve všech sousedních zemích a Západ z ní měl strach. Připustit v nárazníkové zóně tisícikilometrovou mezeru a přijít o strategické naleziště uranu přece Stalin nemohl připustit. Beneš tak zřejmě podruhé zabránil zbytečné tentokrát občanské válce.

Řekl bych, že hyperkritika prezidenta Beneše, kterou dnes někteří intelektuálové s oblibou předvádějí, není vzhledem ke geopolitickým danostem právě na místě.